Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 5

about
contributor
hasPart
inLanguage
 • de
 • en
 • fi
 • fr
 • mul
isPartOf
issn
 • 0066-1953
 • 0066-1953.
 • 0066-1961
 • 0066-197X
 • 0066-1988
 • 0066-1996
 • 0066-2003
 • 0066-2003.
 • 0066-2011
 • 0066-l961
 • 0355-0087
 • 0355-113X
 • 0355-256X
 • 0355-356X
 • 0365-2300
 • 0365-673X
 • 0374-5198
 • 1239-6282
 • 1239-6303
 • 1239-632X
 • 1239-6982
 • 1798-2375
 • 9355-256X
 • Biologica
name
 • Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1, Mathematica-physica
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 1, Math. Diss
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 1. Math
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 1. Math. - Phys
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 2, Chemica
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 3, Geol. - Geogr
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 4 Biol
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 5 Med
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 5 Med.-anthropol
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 6 Phys
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Chem
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Diss. hum. litt
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Geol. - Geogr
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Math. (Pain.)
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Math. (Verkkojulk.)
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Math. Diss. (Pain.)
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Math. Diss. (Verkkojulk.)
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Ser. B
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae
 • Annales Academiae Scientiarum Fennicae
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Chemica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Dissertationes humanarum litterarum
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Dissertationes, Mathematica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Geologica - Geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica Dissertationes
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Ser. Humaniora
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : series A 1 : mathematica : 401-600 : 1967-1975 : list of contents with author index
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica - Physica
 • Annales Academiae Scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica Dissertationes
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica: 1-400, 1941-1967 : Inhalts- und Verfasserverzeichnis : List of contents with author index
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 2, Chemica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 3, Geologica - Geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 4, Biologica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 5, Medica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 5, Medica-anthropologica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 6, Physica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series B
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Series A 1, Mathematica - Physica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Series A 2, Chemica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Series A 3, Geologica-geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Series A 3, Geologica-Geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Series A 4, Biologica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Series A 5, Medica-anthropologica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Series A3, Geologica - Geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae Series A6, Physica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae, Dissertationes humanarum litterarum
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae, Geologica - Geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae, Mathematica Dissertationes
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. A
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. A 1
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Dissertationes humanarum litterarum
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Geologica - Geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Humaniora
 • Annales Academiae Scientiarum Fennicae. Humaniora
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Sarja A 2, Chemica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Ser B
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Ser. A
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Ser. B
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Serie A
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1, Mathematica
 • ANNALES ACADEMIAE SCIENTIARUM FENNICAE. SERIES A 1, MATHEMATICA
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1, Mathematica - phycica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1, Mathematica - Physica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1, Mathematica, Dissertationes
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1, Mathematica-physica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1, Mathematica-Physica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1, Mathematica. Dissertationes
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1. Dissertationes, Mathematica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 2
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 2, Chemica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 2, Chemica = [Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia]
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 2, Medica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 3
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 3, Geolgica-Geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 3, Geologica - geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 3, Geologica - Geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 3, Geologica-Geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 3, Geologica-geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 4
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 4, Biologica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 5
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 5, Medica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 5, Medica - anthropologica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 5, Medica-anthropologica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 6
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 6, Physica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 7, Biologica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A, Mathematica-Physica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A, Medica - Anthropologica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A, Physica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A1, Mathematica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A2, Chemica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A3, Geologica - Geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A3, Geologica - geographica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A5, Medica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A6, Physica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B = Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja B
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series B, Humaniora
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series Humaniora
 • Annales Academiae scientiarum Fennicæ, Mathematica Dissertationes
 • Annales Academiae scientiarum Fennicæ. Mathematica Dissertationes
 • Annales academiæ scientiarum fennicæ
 • Annales Academiæ scientiarum Fennicæ. Series A 1, Mathematica
 • Annales Academiæ scientiarum Fennicæ. Series A 1, Mathematica. Dissertationes
 • Annales Academiæ scientiarum Fennicæ. Series A 6, Physica
 • Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ. Series B
 • Commentat. sci. soc
 • Commentationes scientiarum socialium
 • Commentationes Scientiarum Socialium
 • Commentationes scientiarum socialium / Societas scientiarum Fennica
 • Dissertationes Humanarum Litterarum
 • Dissertationes humanarum litterarum
 • Finnsh Society of Sciences and Letters. Commentationes Scientiarum Socialium
 • Suom. tiedeakat. toim., Hum
 • Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Humaniora
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Mathematica, Dissertationes
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 1, Mathematica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 1, Mathematica - Physica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 2, Chemica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 3, Geologica - Geographica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 4, Biologica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 5, Medica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 5, Medica-anthropologica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A6, Physica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja B
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja Humaniora
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia = Annales Academiæ Scientiarum Fennicæ, Sarja-ser. Humaniora
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia B
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia Humaniora
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, [Sarja Humaniora]
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, [Sarja] Humaniora
 • Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia, Humaniora
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, Humaniora
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, Humaniora = Annales Academiae Scientiarum Fennicae
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, Humaniora = Annales academiæ scientiarum fennicæ
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, humaniora = Annales academiæ scientiarum fennicæ
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia, Sarja Humaniora
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. A
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. A 1
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. A 1, Mathematica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. A 2
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. A 20
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. A 3, Geologica - geographica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. A 6
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. A VI
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. B
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. B, Humaniora
 • Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Geologica-geographica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Humaniora
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A 1, Mathematica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A 1, Mathematica - Physica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A 2, Chemica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A 3, Geologica - Geographica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A 4
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A 4, Biologica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A 5, Medica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A 5, medica-anthropologica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A 5, Medica-anthropologica
 • Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Sarja A 6, Physica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A2, Chemica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. sarja B
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja B
 • Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Sarja B
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja Humaniora
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Ser. A 1 : mathematica : dissertationes
 • Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Ser. A 3, Geologica-Geographica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Series A 1, Mathematica
 • Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Series A 2, Chemica
 • Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Series A 3, Geologica-geographica
 • Suomalaisen Tiedeakatemian toimituksia. Series A 4, Biologica
P60049
sameAs

Instances

Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica Dissertationes

description
 • Julkaistu myös verkkoaineistona
isPartOf
issn
 • 0355-0087
 • 1239-6303
name
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica Dissertationes
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes

isPartOf
issn
 • 1239-6303
name
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes

isPartOf
issn
 • 1798-2375
name
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica Dissertationes
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica

isPartOf
issn
 • 1239-629X
name
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica

Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica

isPartOf
issn
 • 1798-2383
name
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae. Mathematica
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica Dissertationes

description
 • Myös painettuna
isPartOf
issn
 • 1798-2375
name
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica Dissertationes
sameAs

Commentationes scientiarum socialium

description
 • Julkaistu joitakin sarjan osia myös verkkoaineistona
isPartOf
issn
 • 0355-256X
 • 1239-6982
name
 • Commentationes scientiarum socialium
sameAs

Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A

datePublished
 • 1909-1946
 • 1909/1946
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 175842
 • propertyID: FI-MELINDA value: 001261622
 • propertyID: skl value: fx175842
isPartOf
issn
 • 0365-673X
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher

Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja B

datePublished
 • 1909-1996
 • 1909/1996
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171451
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000609300
isPartOf
issn
 • 0066-2011
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Ser. B
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series B
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja B
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 4, Biologica

datePublished
 • 1941-1977
 • 1941/1977
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171448
 • propertyID: FI-MELINDA value: 001261264
 • propertyID: skl value: fx171448
isPartOf
issn
 • 0066-1988
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 4 Biol
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 4, Biologica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 4, Biologica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica - Physica

datePublished
 • 1941-1956
 • 1941/1956
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 175836
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003315426
 • propertyID: skl value: fx175836
isPartOf
issn
 • 0365-2300
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 1. Math. - Phys
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica - Physica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 1, Mathematica - Physica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A2, Chemica

datePublished
 • 1942-1994
 • 1942/1994
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171446
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000674727
isPartOf
issn
 • 0066-1961
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 2, Chemica
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 2, Chemica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 2, Chemica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia. Sarja A2, Chemica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 3, Geologica - Geographica

datePublished
 • 1942-1995
 • 1942/1995
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171447
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003108037
 • propertyID: skl value: fx171447
isPartOf
issn
 • 0066-197X
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 3, Geol. - Geogr
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 3, Geologica - Geographica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 3, Geologica - Geographica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher

Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 5, Medica-anthropologica

datePublished
 • 1945-1958
 • 1945/1958
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 175883
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003109603
 • propertyID: skl value: fx175883
isPartOf
issn
 • 0374-5198
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 5 Med.-anthropol
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 5, Medica-anthropologica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 5, Medica-anthropologica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A6, Physica

datePublished
 • 1957-
 • 1957/..
description
 • Currently published
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171450
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003108039
 • propertyID: skl value: fx171450
isPartOf
issn
 • 0066-2003
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 6 Phys
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 6, Physica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A6, Physica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica

datePublished
 • 1957-1995
 • 1957/1995
description
 • Ceased publication
 • Kuvailun perusta: Vol. 4, fasc. 2(1979).
 • Myös verkkoaineistona PDF-muodossa vuodet 1993-1995 osoitteessa: http://www.acadsci.fi/mathematica/
 • Uusi numerointi vuoden 1975 alusta lähtien.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171445
 • propertyID: FI-MELINDA value: 004000622
 • propertyID: skl value: fx171445
isPartOf
issn
 • 0066-1953
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 1. Math
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 1, Mathematica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 5, Medica

datePublished
 • 1959-1986
 • 1959/1986
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171449
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003108038
 • propertyID: skl value: fx171449
isPartOf
issn
 • 0066-1996
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 5 Med
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 5, Medica
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 5, Medica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica: 1-400, 1941-1967 : Inhalts- und Verfasserverzeichnis : List of contents with author index

datePublished
 • 1967
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 141521
 • propertyID: FI-MELINDA value: 001618356
 • propertyID: skl value: fx141521
isPartOf
name
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica: 1-400, 1941-1967 : Inhalts- und Verfasserverzeichnis : List of contents with author index
numberOfPages
 • 27 s
P60048
P60050
publication
 • location: Hki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher

Commentat. sci. soc

datePublished
 • 1972-
 • 1972/..
description
 • Currently published
 • Kuvailun perusta: 6 (1973)
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171829
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000674894
 • propertyID: skl value: fx171829
isPartOf
issn
 • 0355-256X
 • 1239-6982
name
 • Commentat. sci. soc
 • Commentationes scientiarum socialium
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomen tiedeseura
publisher
sameAs

Ann. Acad. sci. Fenn., Diss. hum. litt

datePublished
 • 1973-1995
 • 1973/1995
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171688
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000674830
isPartOf
issn
 • 0355-113X
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Diss. hum. litt
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Dissertationes humanarum litterarum
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher

Annales Academiae scientiarum Fennicae : series A 1 : mathematica : 401-600 : 1967-1975 : list of contents with author index

datePublished
 • 1975
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 234460
 • propertyID: FI-MELINDA value: 001618367
 • propertyID: skl value: fx234460
isbn
 • 9514102177
isPartOf
name
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : series A 1 : mathematica : 401-600 : 1967-1975 : list of contents with author index
numberOfPages
 • 14 s
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher

Ann. Acad. sci. Fenn., A 1, Math. Diss

datePublished
 • 1975-1995
 • 1975/1995
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171585
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000674788
isPartOf
issn
 • 0355-0087
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., A 1, Math. Diss
 • Annales Academiae Scientiarum Fennicae : Series A 1, Mathematica Dissertationes
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja A 1, Mathematica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica Dissertationes

datePublished
 • 1995-
 • 1995/..
description
 • Currently published
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 504122
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000840171
 • propertyID: skl value: fx504122
isPartOf
issn
 • 0355-0087
 • 1239-6303
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Math. Diss. (Pain.)
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica Dissertationes
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Ann. Acad. sci. Fenn., Geol. - Geogr

datePublished
 • 1996-
 • 1996/..
description
 • Currently published
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 504163
 • propertyID: FI-MELINDA value: 004994645
 • propertyID: skl value: fx504163
isPartOf
issn
 • 1239-632X
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Geol. - Geogr
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Geologica - Geographica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher

Annales Academiae scientiarum Fennicae : Chemica

datePublished
 • 1996-
 • 1996/..
description
 • Currently published
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 504151
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000840188
isPartOf
issn
 • 1239-6311
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Chem
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Chemica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Ann. Acad. sci. Fenn., Math. (Pain.)

datePublished
 • 1996-
 • 1996/..
description
 • Currently published
 • Huom. Vuoden 1996 julkaisut indeksoitu "vanhalle" nimekkeelle.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 504113
 • propertyID: FI-MELINDA value: 004003999
 • propertyID: skl value: fx504113
isPartOf
issn
 • 0066-1953
 • 1239-629X
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Math. (Pain.)
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Suom. tiedeakat. toim., Hum

datePublished
 • 1996-
 • 1996/..
description
 • Currently published
 • Kuvailun perusta: Nide 285.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 508409
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000604073
 • propertyID: skl value: fx508409
isPartOf
issn
 • 1239-6982
name
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Ser. Humaniora
 • Suom. tiedeakat. toim., Hum
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Humaniora
 • Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia : Sarja Humaniora
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs

Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica

bookFormat
datePublished
 • 1996-
 • 1996/..
description
 • Currently published
 • Kuvailun perusta: vol. 21.
 • Tekstiä
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 912517
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005651179
 • propertyID: skl value: fx912517
isPartOf
issn
 • 1798-2383
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Math. (Verkkojulk.)
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs
url

Ann. Acad. sci. Fenn., Math. Diss. (Verkkojulk.)

bookFormat
datePublished
 • 2002-
 • 2002/..
description
 • Currently published
 • Kuvailun perusta: 127; nimeke julkaisun nimiönäytöstä.
 • Tekstiä
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 912489
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005651163
 • propertyID: skl value: fx912489
isPartOf
issn
 • 1798-2375
name
 • Ann. Acad. sci. Fenn., Math. Diss. (Verkkojulk.)
 • Annales Academiae scientiarum Fennicae : Mathematica Dissertationes
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Suomalainen tiedeakatemia
publisher
sameAs
url

Download this resource as RDF: