Buildings, dwellings and housing conditions / Statistics Finland

about
author
contributor
hasPart
inLanguage
 • de
 • en
 • fi
 • fr
 • mul
 • sv
isPartOf
issn
 • 0001-5543
 • 00015-5543
 • 0015-343X
 • 0015-543
 • 0015-5534
 • 0015-5543
 • 0045-5543
 • 0071-5 336
 • 0071-5328
 • 0071-5336
 • 0071-5344
 • 0071-5433
 • 0071-5544
 • 0081-5063
 • 0081-5063.
 • 03 56-4284
 • 0303-2422
 • 0303-2442
 • 0355-0249
 • 0355-1083
 • 0355-2063
 • 0355-2063.
 • 0355-211X
 • 0355-2128
 • 0355-2136
 • 0355-2144
 • 0355-2152
 • 0355-2160
 • 0355-2179
 • 0355-2187
 • 0355-2195
 • 0355-2209
 • 0355-2217
 • 0355-2225
 • 0355-2233
 • 0355-229
 • 0355-2446
 • 0355-2454
 • 0355-4554
 • 0355-4759
 • 0355-4767
 • 0355-6131
 • 0356-0015
 • 0356-1879
 • 0356-2069
 • 0356-2913
 • 0356-3316
 • 0356-343x
 • 0356-343X
 • 0356-4436
 • 0356-9098
 • 0356-9098.
 • 0356-9248
 • 0356-9276.
 • 0356-9284
 • 0356-9292
 • 0357-0339
 • 0357-2625
 • 0357-5527
 • 0358-2825
 • 0358-3910
 • 0358-3910.
 • 0358-8416.
 • 0359-7359
 • 0359-7539
 • 0359-968X
 • 0430-5272
 • 0430-5566
 • 0430-5574
 • 0430-5582
 • 0430-5604
 • 0430-5612
 • 0780-9352
 • 0781-075X
 • 0781-3732
 • 0781-5379.
 • 0781-5611
 • 0783-2478
 • 0784-8447
 • 0784-8455
 • 0784-8764
 • 0784-8765
 • 0784-8765.
 • 0785-4625
 • 0788-5245
 • 0788-8546
 • 0789-1865
 • 0789-1873
 • 1235-158X
 • 1235-2985
 • 1235-6336
 • 1235-6336.
 • 1236-3650
 • 1236-4746
 • 1236-4746.
 • 1239-9663
 • 1239-9663.
 • 1456-3096.
 • 1456-7121
 • 1457-2559
 • 1457-5604
 • 1457-5604.
 • 1795-5165
 • 1795-5165.
 • 1796-0479.
 • ISSN 0784-8765
 • OO15-5543
name
 • [Suomen virallinen tilasto]. [36]
 • [Ympäristö]
 • Accidents at work
 • Accidents du travail
 • Acta Byzantina Fennica
 • Aliens and international migration / Statistics Finland
 • Alimenta (Hels.)
 • Alimenta : Agronomiliiton julkaisu
 • Amm. oppil. (Hels. 1988)
 • Amm. oppil. (Hels., 1993)
 • Ammatilliset oppilaitokset
 • Annuaire statistique de Finlande
 • Arbetskraftsenkäten
 • Asutusrahaston ja asutustyönvälittäjäin vuositilit
 • Asutustoiminta
 • Befolkning / Statistikcentralen
 • Befolkningsförandringar / Statistikcentralen
 • Befolkningsförändringar / Statistikcentralen
 • Befolkningsrörelsen / Statistikcentralen
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 1 A
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 1 B
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 1, Handel och sjöfart
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 10, Statistik öfver folkundervisningen i Finland / utg. af Öfverstyrelsen för skolväsendet
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 11, Medicinalstyrelsens berättelse
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 11, Medicinalverket / Medicinalstyrelsen
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 13, Poststatistik / Poststyrelsen
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 14 A, Öfverstyrelsens för landtmäteriet underdåniga berättelse
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 18, Industristatistik
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 19, Väg- och vattenbyggnaderna / Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 2, Öfversigt af Finlands ekonomiska tillstånd
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 20, Jernvägsstatistik / Jernvägsstyrelsen
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 21 A, Fattigvårdsstatistik
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 21 B, Fattigvårdsinspektörens årsberättelser
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 24, Abnormskolorna / Öfverstyrelsen för skolväsendet
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 26 A, Olycksfallen i arbetet
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 27, Alkoholstatistik
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 28, Emigrationsstatistik
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 3
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 6, Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 7 A, Sparbanks-statistik
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 7 A, Sparbanksstatistik
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 8, Statistik öfver döfstumma, blinda och andesvaga
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 9, Statistisk öfversigt af elementarläroverkens i Finland tillstånd och verksamhet / utg. af Öfverstyrelsen för skolväsendet
 • Bidrag till Finlands officiella statistik : 1 B, Sjöfart
 • Buildings, dwellings and housing conditions / Statistics Finland
 • Buildings, free-time residences, dwellings and housing conditions
 • Byggnader, bostäder och boendeförhållanden / Statistikcentralen
 • Byggnader, fritidshus, bostäder och boendeförhållanden
 • Bysantti ja Pohjola
 • Byz. North
 • Byzantium and the North : Acta Byzantina Fennica
 • Causes of death / Central Statistical Office of Finland
 • Causes of death in Finland
 • Culture and the media / Central Statistical Office of Finland
 • Domestic waterborne traffic
 • Domestic waterborne traffic / National Board of Navigation
 • Dödsorsaker
 • Dödsorsaker / Statistikcentralen
 • Education / Statistics Finland
 • Education in Finland / Statistics Finland
 • Eläinlääkintölaitos
 • Energiatilasto
 • Energiatilasto : vuosikirja
 • Energiatilastot
 • Energistatistik
 • Energistatistik / Handels- och industriministeriet
 • Energy statistics
 • Energy statistics / Ministry of Trade and Industry
 • Energy statistics : yearbook
 • Environment / Statistics Finland
 • Environment and natural resources / Statistics Finland
 • Farm register
 • Farm register / Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry
 • Farm register / National Board of Agriculture
 • Finances of the communes in Finland
 • Finlands officiella statistik / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 1 A, Månadspublikation
 • Finlands officiella statistik : 1 A, Utrikeshandel / Tullstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 1 B b, Sjöfart, Sjöfarten mellan Finland och utlandet / Sjöfartsstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 1 B Månadspublikation, Sjöfartsstatistik / Sjöfartsstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 1 B, Sjöfart
 • Finlands officiella statistik : 1 B, Sjöfart / Sjöfartsstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 1 B, Sjöfarten mellan Finland och utlandet
 • Finlands officiella statistik : 1 B, Sjöfarten mellan Finland och utlandet / Sjöfartsstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 10 A, Allmänbildande läroanstalter / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 10 B, Yrkesläroanstalterna / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 10, Allmänbildande läroanstalter / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 10, Folkundervisningen / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 11, Allmän hälso- och sjukvård / Medicinalstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 11, Medicinalstyrelsens berättelse
 • Finlands officiella statistik : 11, Medicinalstyrelsens årsbok
 • Finlands officiella statistik : 11, Medicinalverket / Medicinalstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 13, Post- och telegrafverket / Post- och telegrafstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 14 A, Lantmäteri / Lantmäteristyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 14 A, Lantmäteristyrelsens berättelse
 • Finlands officiella statistik : 17 A, Skogsstatistisk årsbok / Skogsforskningsinstitutet
 • Finlands officiella statistik : 18 A, Industristatistik / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 18 B, Hantverksstatistik
 • Finlands officiella statistik : 18 C, Husbyggnadsstatistik / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 18 D, Bostadsproduktion / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 19, Väg- och vattenbyggnaderna / Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 20, Järnvägsstatistik / Järnvägsstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 21 A, Fattigvårdsstatistik / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 21 A, Vårdstatistik / Socialstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 21 B, Socialvård / Socialstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 21 B, Socialvårdsstatistisk årsbok / Socialstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 22 A, Försäkringsbolagen / Social- och hälsovårdsministeriet
 • Finlands officiella statistik : 22 A, Försäkringsväsendet
 • Finlands officiella statistik : 22 B, Försäkringsväsendet
 • Finlands officiella statistik : 22 C, Försäkringsväsendet
 • Finlands officiella statistik : 23 A, Brottslighet som kommit till polisens kännedom / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 23 B, Vid domstolar rannsakade brott / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 23 C, Domstolarnas verksamhet / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 26 A, Olycksfall i arbete
 • Finlands officiella statistik : 26 A, Olycksfall i arbete / Arbetarskyddsstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 26 A, Olycksfallsstatistik
 • Finlands officiella statistik : 26, Olycksfall i arbete / Arbetarskydsstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 28, Emigrationsstatistik / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 29 A, Val av elektrorer för valet av republikens president / Statistikcentrum
 • Finlands officiella statistik : 29 A, Valstatistik / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 29 B, Kommunalvalen / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 3, Lanthushållning
 • Finlands officiella statistik : 3, Lanthushållning / Lantbruksstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 30 A, Kolonisationsstatistik
 • Finlands officiella statistik : 30 B C 1, Kolonisationsstatistik
 • Finlands officiella statistik : 30 C 2, Kolonisationsstatistik
 • Finlands officiella statistik : 30 D, Jordlegostatistik
 • Finlands officiella statistik : 31, Kommunal finansstatistik
 • Finlands officiella statistik : 31, Kommunal finansstatistik / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 31, Köpingarnas och landskommunernas finanser / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 31, Städernas och köpingarnas finanser / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 32, Sociala specialundersökningar / Social- och hälsovårdsministeriet
 • Finlands officiella statistik : 33, Jordbesittningsstatistik
 • Finlands officiella statistik : 34, Lantbruksministeriets veterinäravdelnings berättelse
 • Finlands officiella statistik : 34, Veterinärväsendet / Lantbruksministeriet
 • Finlands officiella statistik : 35, Företagsstatistik / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 36, Samfärdselstatistisk årsbok för Finland
 • Finlands officiella statistik : 37, Högskolorna / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 38, Forskningsverksamheten / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 39, Gårdsbruk / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 4 B, Förmögenhetsförhållanden / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 4 B, Inkomst- och förmögenhetsstatistik / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 4 C, Förmögenhetsförhållanden / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 4 D, Statistik över omsättningsskatt / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 4 E, Förmögenhetsförhållanden / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 4, Förmögenhets-förhållanden
 • Finlands officiella statistik : 40, Arbetskraftsenkäten / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 41, Inkomstfördelningsstatistik / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 42, Energistatistik / Handels- och industriministeriet
 • Finlands officiella statistik : 43, Lantbruksregister / Jordbruksstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 5, Temperaturförhållanden / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 6 A, Befolkning / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 6 A, Befolkningsrörelsens / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 6 B, Dödsorsaken / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 6 B, Dödsorsaker / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 6 C, Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 6 C, Folkräkningen / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 6, Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyron
 • Finlands officiella statistik : 7 A, Sparbanksstatistik
 • Finlands officiella statistik : 7 C, Bankerna / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 7 C, Bankstatistik
 • Finlands officiella statistik : 7 D Månadspublikation
 • Finlands officiella statistik : 7 E, Andelsbanksstatistik / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 9, Läroverken
 • Finlands officiella statistik : A, Kommunal finansstatistik
 • Finlands officiella statistik : A, Städernas och köpingarnas finanser / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : B, Kommunal finansstatistik
 • Finlands officiella statistik : B, Köpingarnas och landskommunernas finanser / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : b, Sjöfart
 • Finlands officiella statistik : b, Sjöfarten mellan Finland och utlandet
 • Finlands officiella statistik : B, Sjöfarten mellan Finland och utlandet
 • Finlands officiella statistik : förteckning öfver i Kejserliga Senatens för Finland Bibliotek förefintlig Officiell Statistik
 • Finlands officiella statistik. 22 A
 • Finlands officiella statistik. 32, Sociala specialundersökningar
 • Finlands officiella statistik. XXXII, Sociala specialundersökningar
 • Finnish merchant fleet statistics
 • Finnish statistical yearbook of forestry / The Finnish Forest Research Institute
 • Folia for
 • Folia Forestalia
 • Folia forestalia
 • Folia forestalia / Metsäntukimuslaitos
 • Folia forestalia / Metsäntutkimuslaitos
 • Folia Forestalia / Metsäntutkimuslaitos
 • Folia forestalia / Mets��ntutkimuslaitos
 • Folia forestalia / Mets����ntutkimuslaitos
 • Folia forestaliaimuslaitos
 • Foreigners and international migration
 • Foreigners and migration
 • Forskningsverksamheten
 • Från enskild jord avskilda legoområden
 • Gender equality in Finland / Statistics Finland
 • Gender statistics
 • General secondary education
 • Handbooks
 • Handbooks / Central Statistical Office of Finland
 • Handbooks / Tilastokeskus
 • Handböcker
 • Handböcker / Statistikcentralen
 • Handböcker / Tilastokeskus
 • Handels- och industriministeriet. Energiavdelningen : D, Forskningsrapporter
 • Handels- och industriministeriet. Energiavdelningen. Serie B
 • Handels- och industriministeriets energiavdelnings publikationer. Serie B
 • Handelsflottan / Sjöfartsverket
 • Hemservice / Social- och hälsostyrelsen
 • Higher education
 • Home help / National Agency for Welfare and Health
 • Huoltotilasto
 • Högskolorna
 • Income distribution statistics
 • Income distribution statistics / Central Statistical Office of Finland
 • Industrial accidents / National Board of Labour Protection
 • Industrial statistics
 • Industristatistik
 • Inkomstfördelningsstatistik
 • Inkomstfördelningsstatistik / Statistikcentralen
 • Innovaatiotutkimus
 • Inrikes sjötrafik
 • Inrikes sjötrafik / Sjöfartsverket
 • Jämställdheten mellan kvinnor och män i Finland / Statistikcentralen
 • Katsauksia / Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto. B
 • Katsauksia / Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. B
 • Katsauksia / Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto.B
 • Katsauksia B / Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto
 • Kauppa- ja teollisuusminisreriö. Energiaosasto. Sarja B
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö / Energiaosasto. B, Katsauksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö : Energiaosasto. B, Katsauksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö : Energiaosasto. Sarja B
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö : energiaosasto. Sarja D
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö : Energiaosasto. Sarja D
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto : B, Katsauksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto : C, Mietintöjä
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiaosasto. B, Katsauksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto. B, Katsauksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto. C, Mietintöjä
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto. D, Tutkimuksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto. Sarja A
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, energiaosasto. Sarja B
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiaosasto. Sarja B. Energiataloudelliset selvitykset
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiaosasto. Sarja D. Energiatutkimukset
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. [Energiaosasto]. Sarja B
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. B, Energiaosasto
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. B, Katsauksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. C, Mietintöjä
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto : D, Tutkimuksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto : Sarja A
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto : Sarja B
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto : Sarja C
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto : Sarja D
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. B
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. energiaosasto. B, Katsauksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. B, Katsauksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. C
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. C, Mietintöjä
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. energiaosasto. C, Mietintöjä
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. energiaosasto. D, Tutkimuksia
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. Mietintöjä C
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. Sarja A
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. energiaosasto. Sarja B
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. Sarja B
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. Sarja C
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. Sarja D
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. energiaosasto. Sarja D
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto. Sarja D / Sarja D
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Sarja B, energiaosasto
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Sarja B, Energiaosasto
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Sarja C, Energiaosasto
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Sarja D
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Sarja D, energiaosasto
 • Kauppa- ja teollisuusministeriö. Sarja D, Energiaosasto
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosasto : Sarja C
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston julkaisuja : Sarja A
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston julkaisuja : Sarja B, Selvitykset ja tutkimukset
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston julkaisuja. [Sarja C]
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston julkaisuja. B
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston julkaisuja. Sarja A
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston julkaisuja. Sarja B
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston julkaisuja. Sarja C
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön energiaosaston julkaisuja. Sarja D
 • Kauppa- ja teollisuusministeriön tutkimuksia D
 • Kauppa- teoll.min., Energ.os., B
 • Kauppa- teoll.minist., Energ.os., C
 • Kauppa- teoll.minist., Energ.os., D
 • Kauppa- teollisuusminist., Energiaos., B
 • Kauppalaivasto
 • Kauppalaivastotilasto
 • Kaupunkien ja kauppalain finanssit
 • Kolonisationsfondens och kolonisationsförmedlarnas årsredovisningar
 • Kolonisationsverksamheten
 • Kommuner och kommunbaserade indelningar
 • Kommunernas ekonomi
 • Kommunernas ekonomi / Statistikcentralen
 • Kommunernas ekonomi : Uppgifter enligt kommun / Statistikcentralen
 • Kommunernas ekonomi och verksamhet / Statistikcentralen
 • Kommunernas ekonomi och verksamhet : Kommunvisa uppgifter / Statistikcentralen
 • Korkeakoulut
 • Korkeakoulut (1984)
 • Korkeakoulut (1994)
 • Kotim. vesiliik
 • Kotimaan vesiliikenne
 • Kotimaan vesiliikennetilasto
 • Kotipalvelu
 • Kotipalvelu (Hels., 1992)
 • Koulutus
 • Koulutus (Hels., 1991)
 • Koulutus (Hels., 1993)
 • Koulutus / Tilastokeskus
 • Koulutus = Utbildning = Education
 • Kultt. viest
 • Kulttuuri ja viestintä
 • Kulttuuri ja viestintä / Tilastokeskus
 • Kulttuuri ja viestintä = Kultur och massmedier
 • Kulttuuri ja viestintä = Kultur och massmedier = Culture and the media
 • Kultur och massmedier / Statistikcentralen
 • Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot
 • Kuntien finanssitilasto
 • Kuntien finanssitilastoa
 • Kuntien tal. (Neljänn.vuositil.)
 • Kuntien tal. (Vuositil.)
 • Kuntien tal. toim
 • Kuntien tal., Kunnittaisia tietoja
 • Kuntien talous
 • Kuntien talous : Kunnittaisia tietoja
 • Kuntien talous ja toiminta
 • Kuntien talous ja toiminta : Kunnittaisia tietoja
 • Kuolemansyyt
 • Käsik. (Til.k., Pain.)
 • Käsikirjoja
 • Käsikirjoja / Tilastokeskus
 • Käsikirjoja / Tilastokeskus = Handböcker / Statistikcentralen
 • Käsikirjoja / Tilastokeskus = Handböcker / Statistikcentralen = Handbooks / Statistics, Finland
 • Käsikirjoja. Tilastokeskus
 • Labour force survey Finland
 • Land surveying
 • Land surveying : year statistics of the National Board of Survey
 • Lantbruksregister
 • Lantbruksregister / Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
 • Lantbruksregister / Jordbruksstyrelsen
 • Lantbruksstatistisk årsbok / Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral
 • Lantbruksstatistisk årsbok / Jordbruksstyrelsen
 • Lantmäteri
 • Lantmäteri : Lantmäteristyrelsens årsstatistiker
 • Liik.til. vuosik
 • Liik.til. vuosik. (Verkkojulk.)
 • Liikennetilastollinen vuosikirja
 • Läroverken
 • Lääkintölaitos
 • Maailma numeroina
 • Maailma numeroina : Suomen tilastollisen vuosikirjan ... kansainvälinen osa
 • Maanmittaus
 • Maanmittaus (Hels., 1989)
 • Maanmittaus : Maanmittaushallituksen vuositilastoja
 • Maanmittaus : Maanmittauslaitoksen vuositilastoja = Lantmäteri : Lantmäteriverkets årsstatistiker
 • Maanviljelys ja karjanhoito (Suomessa)
 • Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike
 • Maatalouden vuositilasto
 • Maatalous
 • Maatalous : 1810-1944
 • Maatalous : 1945-1972
 • Maataloushallitus
 • Maataloustiedustelu Suomessa
 • Maatilarekisteri
 • Maatilarekisteri (Pain.)
 • Maatilarekisteri : Lantbruksregister = Farm register
 • Maatilarekisteri : Lantbruksregister = Farm register : 1980
 • Maatilarekisteri : Lantbruksregister = Farm register : 1981
 • Maatilarekisteri : Lantbruksregister = Farm register : 1982
 • Maatilarekisteri : Lantbruksregister = Farm register : 1983
 • Maatilarekisteri : Lantbruksregister = Farm register : 1984
 • Maatilatil. vuosik. (Pain.)
 • Maatilatilastollinen vuosikirja
 • Medicinalverket
 • Merchant fleet / National Board of Navigation
 • Merenk.laitok. til
 • Merenkulku : 1810-1944
 • Merenkulku : b, Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä
 • Merenkulku : meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä
 • Merenkulkulaitoksen tilastoja
 • Meriliik. Suom. ulkom. välillä
 • Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä
 • Metsätieteen aikak. (Pain.)
 • Metsätieteen aikakauskirja
 • Metsätil. vuosik
 • Metsätilastollinen vuosikirja
 • Miljö / Statistikcentralen
 • Miljö och naturresurser / Statistikcentralen
 • Miljön / Statistikcentralen
 • Ministry of Trade and Industry, Energy Department : B, Reviews
 • Ministry of Trade and Industry, Energy Department : C, Reports
 • Ministry of Trade and Industry, Energy Department. B, Reviews
 • Ministry of Trade and Industry. Energy Department : D, Research reports
 • Ministry of Trade and Industry. Energy Department : Series B
 • Ministry of Trade and Industry. Energy Department. Series B
 • Ministry of Trade and Industry. Energy Department. Series D
 • Municipal finances
 • Municipalities and regional divisions based on municipalities
 • Municipalities and Regional Divisions Based on Municipalities
 • Naiset ja miehet Suomessa
 • Navigation : b, Shipping between Finland and foreign countries
 • Navigation : shipping between Finland and foreign countries
 • Official statistics in Finland : 26 A, Industrial accidents
 • Official statistics of Finland / Statistics Finland
 • Official statistics of Finland : 1 A, Foreign trade / Board of Customs
 • Official statistics of Finland : 1 A, Monthly bulletin
 • Official statistics of Finland : 1 B b, Navigation, Shipping between Finland and foreign countries / Finnish Board of Navigation
 • Official statistics of Finland : 1 B Monthly report, Navigational statistics
 • Official statistics of Finland : 1 B, Navigation
 • Official statistics of Finland : 1 B, Navigation / Finnish Board of Navigation
 • Official statistics of Finland : 1 B, Shipping between Finland and foreign countries
 • Official statistics of Finland : 1 B, Shipping between Finland and foreign countries / Finnish Board of Navigation
 • Official statistics of Finland : 10 A, General education / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 10 B, Vocational education / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 10, General education / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 10, Primary school education / Central Statistical Office
 • Official statistics of Finland : 11, Public health and medical care / National Board of Health
 • Official Statistics of Finland : 11, Yearbook of National Board of Health
 • Official statistics of Finland : 13, Post and Telegraph Office
 • Official statistics of Finland : 14 A, Land surveying / National Board of Survey
 • Official statistics of Finland : 17 A, Yearbook of forest statistics / The Finnish Forest Research Institute
 • Official statistics of Finland : 18 A, Industrial statistics / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 18 A, Industrial statistics of Finland / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 18 C, House building statistics / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 18 D, Production of dwellings / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 19, Road and waterway construction / [Roads and Waterways Administration]
 • Official statistics of Finland : 20, Railway statistics / Finnish State Railways
 • Official statistics of Finland : 21 A, Social assistance / National Board of Social Welfare
 • Official statistics of Finland : 21 B, Statistical yearbook of social welfare / National Board of Social Welfare
 • Official statistics of Finland : 22 A, The insurance companies / Ministry of Social Affairs and Health
 • Official statistics of Finland : 23 A, Criminality known to the police / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 23 B, Criminal cases tried by the courts / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 23 C, Function of courts / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 26 A, Industrial accidents / National Board of Labour Protection
 • Official statistics of Finland : 26, Industrial accidents / National Board of Labour Protection
 • Official statistics of Finland : 29 A, Elections of presidential electors / Statistikcentralen
 • Official statistics of Finland : 29 A, Statistics on elections / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 29 B, Municipal elections / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 3, Agriculture
 • Official statistics of Finland : 31, Communal finances/ Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 32, Special social studies / Ministry of Social Affairs and Health
 • Official statistics of Finland : 34, Report on the Veterishow Section of the Ministry of Agriculture
 • Official statistics of Finland : 34, Veterinary service / Ministry of Agriculture
 • Official statistics of Finland : 35, Economic census
 • Official statistics of Finland : 36, Yearbook of Finnish transport statistics
 • Official statistics of Finland : 37, Higher education / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 38, Research activity / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 39, Farm economy / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 4 B, Statistics of income and property / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 40, Labour force survey / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 41, Income distribution statistics / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 42, Energy statistics / Ministry of Trade and Industry
 • Official statistics of Finland : 43, Farm register / National Board of Agriculture
 • Official statistics of Finland : 6 A, Population / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 6 A, Vital statistics in Finland / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 6 B, Causes of death in Finland / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 6 C / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 7 A, Statistics of the savings banks of Finland
 • Official statistics of Finland : 7 C, Banking statistics
 • Official statistics of Finland : 7 C, The banks / Statistics Finland
 • Official statistics of Finland : 7 E, Co-operative banks / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 9, General secondary education
 • Official statistics of Finland : b, Navigation
 • Official statistics of Finland : b, Shipping between Finland and foreign countries
 • Official statistics of Finland : B, Shipping between Finland and foreign countries
 • Official statistics of Finland : shipping between Finland and foreign countries / Finnish Board of Navigation : 1 B, Navigation
 • Official statistics of Finland : Yearbook of social welfare statistics : 21 B, Social welfare
 • Olycksfall i arbete / Arbetarskyddsstyrelsen
 • Olycksfallen i arbetet
 • Olycksfallsstatistik
 • Oppikoulut
 • Personalen inom socialservicen / Social- och hälsostyrelsen
 • Population / Statistics Finland
 • Raken. asun. asuinolot
 • Rakennukset, asunnot ja asuinolot
 • Rakennukset, kesämökit, asunnot ja asuinolot
 • Research activity
 • Samfärdselstatistisk årsbok / Statistikcentralen
 • Sarja D / Kauppa- ja teollisuusministeriö, Energiaosasto
 • Shipping between Finland and foreign countries / National Board of Navigation
 • Sjöfart : b, Sjöfarten mellan Finland och utlandet
 • Sjöfart : sjöfarten mellan Finland och utlandet
 • Sjöfarten mellan Finland och utlandet
 • Sjöfarten mellan Finland och utlandet / Sjöfartsverket
 • Skogsstatistisk årsbok / Skogsforskningsinstitutet
 • Social assistance
 • Social protection in Finland / Ministry of Social Affairs and Health
 • Social security / Central Pension Security Institute
 • Social security / Cetral Pension Security Institute
 • Social security / National Agency for Welfare and Health
 • Social welfare. Yearbook of social welfare statistics
 • Socialskydd / Social- och hälsostyrelsen
 • Socialvård
 • Sos.palv. henkilökun
 • Sos.turva Suomessa
 • Sosiaalihuolto
 • Sosiaalihuolto : 1810-1999
 • Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja
 • Sosiaalipalvelujen henkilökunta
 • Sosiaalisia erikoistutkimuksia
 • Sosiaalisia erikoitutkimuksia / Suomen virallinen tilasto
 • Sosiaaliturva
 • Sosiaaliturva (Hels., 1988)
 • Sosiaaliturva / Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus
 • Sosiaaliturva / STAKES
 • Sosiaaliturva Suomessa
 • Statistical yearbook of Finland / Central Statistical Office
 • Statistical yearbook of Finland / Statistics Finland
 • Statistical yearbook of Forestry
 • Statistics / Posts and Telecommunications of Finland
 • Statistics / PT Finland Group
 • Statistics from the Finnish Maritime Administration
 • Statistics on domestic waterborne traffic in Finland
 • Statistik / Post- och televerket
 • Statistik / PT-Finland-koncernen
 • Statistik från Sjöfartsverket
 • Statistik över handelsflottan
 • Statistik över inrikes sjötrafik
 • Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen
 • Städernas och köpingarnas finanser
 • Sukupuolten tasa-arvo
 • Sukupuolten tasa-arvo Suomessa
 • Suom. vir. til. 18 C
 • Suom. vir. til. 18 D
 • Suom. vir. til. 3
 • Suom. vir. til. 31, Kuntien finans.til
 • Suom. vir. til., 1 A
 • Suom. vir. til., 1 A, Kuukausijulk
 • Suom. vir. til., 1 B Kuukausijulk
 • Suom. vir. til., 1 B Meriliik. Suom. ulkom. välillä
 • Suom. vir. til., 10 A Yleissiv. oppil
 • Suom. vir. til., 10 B
 • Suom. vir. til., 10 Kansanopet
 • Suom. vir. til., 10, Yl.sivistävät oppil
 • Suom. vir. til., 11 Lääk.hall. kert
 • Suom. vir. til., 11, Lääk.hall. vuosik
 • Suom. vir. til., 11, Yl. terv.- sair.hoito
 • Suom. vir. til., 13, Posti- lennätinlaitos
 • Suom. vir. til., 14 A
 • Suom. vir. til., 17 A
 • Suom. vir. til., 18 A
 • Suom. vir. til., 20
 • Suom. vir. til., 21 A
 • Suom. vir. til., 21 B
 • Suom. vir. til., 22 A
 • Suom. vir. til., 23 A Poliisin tietoon tullut rikoll
 • Suom. vir. til., 23 B Tuomioist. tutk. rikokset
 • Suom. vir. til., 23 C
 • Suom. vir. til., 26 A Työtapat
 • Suom. vir. til., 26 Työtapat
 • Suom. vir. til., 29 A
 • Suom. vir. til., 29 A Tasavallan pres. valitsijam. vaalit
 • Suom. vir. til., 29 B
 • Suom. vir. til., 29 Vaalitil
 • Suom. vir. til., 31, Kunnallista finans.til
 • Suom. vir. til., 31, Kuntien finans.til., A, Kaup. kauppalain finans
 • Suom. vir. til., 31, Kuntien finans.til., B, Kauppalain ja maalaiskuntien finans
 • Suom. vir. til., 32
 • Suom. vir. til., 34
 • Suom. vir. til., 37
 • Suom. vir. til., 38
 • Suom. vir. til., 39, Maatilatal
 • Suom. vir. til., 4 B
 • Suom. vir. til., 40, Työvoimatiedustelu
 • Suom. vir. til., 41
 • Suom. vir. til., 42, Energ.til
 • Suom. vir. til., 43 Maatilarekist
 • Suom. vir. til., 6 A
 • Suom. vir. til., 6 A Väestö
 • Suom. vir. til., 6 B
 • Suom. vir. til., 6 C
 • Suom. vir. til., 7 C, Pankkitil
 • Suom. vir. tilasto, 19
 • Suom. vir. tilasto, 36
 • Suom. virall. tilasto, 1 B (1921)
 • Suomen tilastollinen vuosikirja
 • Suomen vir. til., 40 Työvoimatutk
 • Suomen Virallinen Tilasto
 • Suomen virallinen tilasto
 • Suomen virallinen tilasto (Painettu)
 • Suomen virallinen tilasto / Sosiaali- ja terveysministeriö, Tutkimusosasto. 32, Sosiaalisia erikoistutkimuksia = Official statistics of Finland. 32, Special social studies / Ministry of Social Affairs and Health, Research Department
 • Suomen virallinen tilasto / Tasa-arvoasiain neuvottelukunta, Sukupuolten tasa-arvo
 • Suomen virallinen tilasto : 1 A
 • Suomen virallinen tilasto : 1 A, Kuukausijulkaisu
 • Suomen virallinen tilasto : 1 A, Ulkomaankauppa
 • Suomen virallinen tilasto : 1 B Kuukausijulkaisu, Merenkulkutilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 1 B, Merenkulku
 • Suomen virallinen tilasto : 1 B, Meriliikenne Suomen ja ulkomaiden välillä
 • Suomen virallinen tilasto : 1 B, Suomen laivaliikenne Venäjän ja ulkovaltojen kanssa
 • Suomen virallinen tilasto : 1 C, Luotsitilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 1, Kauppa ja merenkulku
 • Suomen virallinen tilasto : 10 A, Yleissivistävät oppilaitokset
 • Suomen virallinen tilasto : 10 B, Ammatilliset oppilaitokset
 • Suomen virallinen tilasto : 10, Kansanopetus
 • Suomen virallinen tilasto : 10, Yleissivistävät oppilaitokset
 • Suomen virallinen tilasto : 11, Lääkintöhallituksen kertomus
 • Suomen virallinen tilasto : 11, Lääkintöhallituksen vuosikirja
 • Suomen virallinen tilasto : 11, Lääkintölaitos
 • Suomen virallinen tilasto : 11, Yleinen terveyden- ja sairaanhoito
 • Suomen virallinen tilasto : 13, Posti- ja lennätinlaitos
 • Suomen virallinen tilasto : 14 A, Maanmittaushallituksen kertomus
 • Suomen virallinen tilasto : 17 A, Metsätilastollinen vuosikirja
 • Suomen virallinen tilasto : 18 A, Teollisuustilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 18 B, Käsityötilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 18 C, Talonrakennustilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 18 D, Asuntotuotanto
 • Suomen virallinen tilasto : 18, Teollisuustilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 19, Tie- ja vesirakennukset
 • Suomen virallinen tilasto : 2, Katsaus Suomen taloudelliseen tilaan
 • Suomen virallinen tilasto : 20, Rautatietilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 21 A, Huoltotilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 21 A, Köyhäinhoitotilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 21 B, Sosiaalihuoltotilaston vuosikirja
 • Suomen virallinen tilasto : 21 B, Vaivaishoitotilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 22 A, Vakuutusolot
 • Suomen virallinen tilasto : 22 A, Vakuutusyhtiöt
 • Suomen virallinen tilasto : 22 B, Vakuutusolot
 • Suomen virallinen tilasto : 22 C, Vakuutusolot
 • Suomen virallinen tilasto : 23 A, Poliisin tietoon tullut rikollisuus
 • Suomen virallinen tilasto : 23 B, Tuomioistuinten tutkimat rikokset
 • Suomen virallinen tilasto : 23 C, Tuomioistuinten toiminta
 • Suomen virallinen tilasto : 24, Aistivialliskoulut
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Tapaturmatilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Työssä sattuneet tapaturmat
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Työtapaturmat
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Työtapaturmat / Sosialiministeriö
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Työtilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 26, Työtapaturmat
 • Suomen virallinen tilasto : 26, Työtilastoa. A. Työssä sattuneet tapaturmat / Sosialihallitus
 • Suomen virallinen tilasto : 27, Alkoholitilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 28, Siirtolaisuustilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 29 A, Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit
 • Suomen virallinen tilasto : 29 A, Vaalitilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 29 B, Kunnallisvaalit
 • Suomen virallinen tilasto : 29 C, Kieltolakiäänestys
 • Suomen virallinen tilasto : 29, Vaalitilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 3, Maatalous
 • Suomen virallinen tilasto : 30 A, Asutustilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 30 B C 1, Asutustilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 30 B C 1, Asutustoiminta
 • Suomen virallinen tilasto : 30 C 2, Asutustilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 30 D, Maanvuokratilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 31, Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit
 • Suomen virallinen tilasto : 31, Kaupunkien ja kauppalain finanssit
 • Suomen virallinen tilasto : 31, Kunnallista finanssitilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 31, Kuntien finanssitilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 32, Sosiaalisia erikoistutkimuksia
 • Suomen virallinen tilasto : 33, Maanomistustilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 34, Eläinlääkintölaitos
 • Suomen virallinen tilasto : 34, Maatalousministeriö
 • Suomen virallinen tilasto : 34, Maatalousministeriön eläinlääkintöosaston kertomus
 • Suomen virallinen tilasto : 35, Liikeyritystilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 36, Liikennetilastollinen vuosikirja
 • Suomen virallinen tilasto : 36, Suomen liikennetilastollinen vuosikirja
 • Suomen virallinen tilasto : 37, Korkeakoulut
 • Suomen virallinen tilasto : 38, Tutkimustoiminta
 • Suomen virallinen tilasto : 39, Maatilatalous
 • Suomen virallinen tilasto : 4 A, Varallisuustilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 4 B, Tulo- ja varallisuustilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 4 B, Varallisuustilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 4 C, Varallisuustilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 4 D, Liikevaihtoverotilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 4 E, Varallisuustilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 4, Varallisuuden suhteita
 • Suomen virallinen tilasto : 40, Työvoimatiedustelu
 • Suomen virallinen tilasto : 40, Työvoimatutkimus
 • Suomen virallinen tilasto : 41, Tulonjakotilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 42, Energiatilastot
 • Suomen virallinen tilasto : 43, Maatilarekisteri
 • Suomen virallinen tilasto : 5, Sääolot
 • Suomen virallinen tilasto : 6 A, Väestö
 • Suomen virallinen tilasto : 6 A, Väestönmuutokset
 • Suomen virallinen tilasto : 6 B, Kuolemansyyt
 • Suomen virallinen tilasto : 6 C, Väestötilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 6, Väestötilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 7 A, Säästöpankkitilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 7 C, Pankit / Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto : 7 C, Pankkitilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 7 D Kuukausijulkaisu, Suomen pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset, postisäästöpankki ja säästöpankit
 • Suomen virallinen tilasto : 7 E, Osuuspankkitilasto
 • Suomen virallinen tilasto : 8, Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 9, Oppikoulut
 • Suomen virallinen tilasto : A, Kaupunkien ja kauppalain finanssit
 • Suomen virallinen tilasto : A, Kuntien finanssitilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : B, Kauppalain ja maalaiskuntien finanssit
 • Suomen virallinen tilasto : B, Kuntien finanssitilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : Innovaatiotutkimus
 • Suomen virallinen tilasto : Sosiaalisia erikoistutkimuksia
 • Suomen virallinen tilasto : Sosiaalisia erikoistutkimuksia. XXXII
 • Suomen virallinen tilasto Väestö
 • Suomen virallinen tilasto, Education
 • Suomen virallinen tilasto, Kulttuuri ja viestintä
 • Suomen virallinen tilasto, Sukupuolten tasa-arvo
 • Suomen virallinen tilasto, Ympäristö
 • Suomen virallinen tilasto. 1 A
 • Suomen virallinen tilasto. 1 B
 • Suomen virallinen tilasto. 10
 • Suomen virallinen tilasto. 10 A
 • Suomen virallinen tilasto. 10 B
 • Suomen virallinen tilasto. 10 B = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 11
 • Suomen virallinen tilasto. 11 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 13
 • Suomen virallinen tilasto. 13 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 14 A
 • Suomen virallinen tilasto. 14A
 • Suomen virallinen tilasto. 16
 • Suomen virallinen tilasto. 17 A
 • Suomen virallinen tilasto. 17 A = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 18 A
 • Suomen virallinen tilasto. 18 A = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 18 C
 • Suomen virallinen tilasto. 18 C = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 18 D
 • Suomen virallinen tilasto. 18 D = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 18 D, Asuntotuotanto
 • Suomen virallinen tilasto. 19
 • Suomen virallinen tilasto. 19 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 20
 • Suomen virallinen tilasto. 20 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 21 A
 • Suomen virallinen tilasto. 21 B
 • Suomen virallinen tilasto. 21, B = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 22
 • Suomen virallinen tilasto. 22 A
 • Suomen virallinen tilasto. 23
 • Suomen virallinen tilasto. 23 A
 • Suomen virallinen tilasto. 23 A = Finlands officiella statistik = Official Statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 23 A = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 23 B
 • Suomen virallinen tilasto. 23 B = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 23 B, Oikeustilastoa
 • Suomen virallinen tilasto. 23 C
 • Suomen virallinen tilasto. 23 C = Finlands officiella statistik = Offcial statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 23 C = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 23, A = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 23, Oikeustilasto
 • Suomen virallinen tilasto. 26
 • Suomen virallinen tilasto. 26 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 26 A
 • Suomen virallinen tilasto. 26 A, Tapaturmatilastoa
 • Suomen virallinen tilasto. 29 a
 • Suomen virallinen tilasto. 29 A
 • Suomen virallinen tilasto. 29 B
 • Suomen virallinen tilasto. 3
 • Suomen virallinen tilasto. 31
 • Suomen virallinen tilasto. 31 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 32, Sosiaalisia erikoistutkimuksia
 • Suomen virallinen tilasto. 32, Sosiaalisia erikoistutkimuksia = Official statistics of Finland. 32, Special social studies
 • Suomen virallinen tilasto. 32, Sosialisia erikoistutkimuksia
 • Suomen virallinen tilasto. 34
 • Suomen virallinen tilasto. 36
 • Suomen virallinen tilasto. 36 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 37
 • Suomen virallinen tilasto. 37 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 38
 • Suomen virallinen tilasto. 39
 • Suomen virallinen tilasto. 39 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 4 B
 • Suomen virallinen tilasto. 4 B = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 40
 • Suomen virallinen tilasto. 40 = Finlands officiella statistics = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 40 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 41
 • Suomen virallinen tilasto. 41 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 42
 • Suomen virallinen tilasto. 42 = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 43
 • Suomen virallinen tilasto. 6 A
 • Suomen virallinen tilasto. 6 A = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. 6 B
 • Suomen virallinen tilasto. 6 C
 • Suomen virallinen tilasto. 6 C, Väestötilastoa
 • Suomen virallinen tilasto. 6, Väestötilastoa
 • Suomen virallinen tilasto. 7 C
 • Suomen virallinen tilasto. 7 C (=A, C, E) = Finlands officiella statistik = Official statistics of Finland
 • Suomen virallinen tilasto. A
 • Suomen virallinen tilasto. IV B
 • Suomen virallinen tilasto. Koulutus
 • Suomen virallinen tilasto. Sosiaalisia erikoistutkimuksia
 • Suomen virallinen tilasto. VI B
 • Suomen virallinen tilasto. VI C
 • Suomen virallinen tilasto. Väestö
 • Suomen virallinen tilasto. XI
 • Suomen virallinen tilasto. XVIII A
 • Suomen virallinen tilasto. XXI A
 • Suomen virallinen tilasto. XXVI
 • Suomen virallinen tilasto. XXXII, Sosialisia erikoistutkimuksia
 • Suomenmaan virallinen tilasto : 26, Työtilasto. A. Työssä kohdanneet tapaturmat
 • Suomenmaan virallinen tilasto : 3
 • SVT
 • SVT Sosiaaliturva
 • SVT, Sosiaaliturva
 • SVT, Väestö
 • SVT. Kulttuuri ja viestintä
 • SVT. Tiede ja teknologia
 • SVT. Väestö
 • Tapaturmatilastoa
 • Tasavallan presidentin valitsijamiesten vaalit
 • Teollisuustilastoa
 • Til. - Posti- telelaitos
 • Til. - Suom. PT-konserni
 • Tilastokeskus / Käsikirjoja
 • Tilastokeskus. Kulttuuri ja viestintä
 • Tilastokeskus. Käsikirjoja
 • Tilastokeskus. Väestö
 • Tilastokeskus. Ympäristö ja luonnonvarat
 • Tilastot
 • Transport and communications statistical yearbook for Finland / Statistics Finland
 • Tulonjakotil. (Pain.)
 • Tulonjakotilasto
 • Tutkimuksia D = Forskningsrapporter D = Research reports D Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto / Kauppa- ja teollisuusministeriö. Energiaosasto
 • Tutkimustoiminta
 • Tutkinuksia D
 • Työssä kohdanneet tapaturmat
 • Työssä sattuneet tapaturmat
 • Työtapaturmat
 • Työvoimatiedustelu
 • Työvoimatiedustelu : työvoimatiedustelun tuloksia vuosilta 1959-1975 = Arbetskraftsenkäten : arbetskraftsenkätens resultat för åren 1959-1975 = Labour force survey : results of the Labour force survey from the years 1959-1975
 • Ulkom. siirtolaisuus (Pain.)
 • Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus
 • Utbildning / Statistikcentralen
 • Utlänningar och migration
 • Valtiolliset vaalit
 • Valtion teknillinen tutkimuskeskus. Poltto- ja voiteluainelaboratorio. Sarja D
 • Veterinary service
 • Veterinärväsendet
 • Vital statistics / Statistics Finland
 • Vocational education
 • Väestö
 • Väestö / Tilastokeskus
 • Väestönmuutokset
 • Väestönmuutokset (Pain.)
 • Väestötilastoa
 • Världen i siffror : Statistisk årsbok för Finland ..., internationella översikter / Statistikcentralen
 • Värstö = Befolning = Population
 • Vårdstatistik
 • Yearbook of farm statistics / Information Centre of the Ministry of Agriculture and Forestry
 • Yearbook of farm statistics / National Board of Agriculture
 • Yearbook of forest statistics / The Finnish Forest Research Institute
 • Yearbook of transport statistics / Central Statistical Office of Finland
 • Yksityismaista eroitetut vuokra-alueet
 • Ympäristö
 • Ympäristö (Hels., 1988)
 • Ympäristö / Tilastokeskus
 • Ympäristö ja luonnonvarat
 • Yrkesläroanstalterna
 • Årsboken om transporter och kommunikationer / Statistikcentralen
P60049
sameAs

Instances

Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus

isPartOf
issn
 • 1239-9663
name
 • Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus
sameAs

Energiatilastot

isPartOf
issn
 • 0785-3165
name
 • Energiatilastot
sameAs

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot

description
 • Julkaistu myös verkkoaineistona
isPartOf
issn
 • 1457-2559
name
 • Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot
sameAs

Naiset ja miehet Suomessa

isPartOf
issn
 • 1456-2618
name
 • Naiset ja miehet Suomessa
sameAs

Maatilatilastollinen vuosikirja

description
 • Myös painettuna
isPartOf
issn
 • 1799-4438
name
 • Maatilatilastollinen vuosikirja
sameAs

Suomen tilastollinen vuosikirja

isPartOf
issn
 • 1798-5250
name
 • Suomen tilastollinen vuosikirja
sameAs

Maanmittaus

isPartOf
issn
 • 1799-6600
name
 • Maanmittaus
sameAs

Maanmittaus : Maanmittaushallituksen vuositilastoja

description
 • Julkaistu myös verkossa 2004-
isPartOf
issn
 • 0785-7675
name
 • Maanmittaus : Maanmittaushallituksen vuositilastoja
sameAs

Energiatilasto

description
 • Myös painettuna
isPartOf
issn
 • 1796-7015
name
 • Energiatilasto
sameAs

Suomen tilastollinen vuosikirja

isPartOf
issn
 • 1798-5250
name
 • Suomen tilastollinen vuosikirja
sameAs

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot

isPartOf
issn
 • 1457-2559
name
 • Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot
sameAs

Käsikirjoja

isPartOf
issn
 • 0355-2063
name
 • Käsikirjoja
sameAs

Maanmittaus

isPartOf
issn
 • 0785-7675
name
 • Maanmittaus
sameAs

Maatilarekisteri

isPartOf
issn
 • 0785-7500
name
 • Maatilarekisteri
sameAs

Liikennetilastollinen vuosikirja

description
 • Myös painettuna
isPartOf
issn
 • 1796-1246
name
 • Liikennetilastollinen vuosikirja
sameAs

Tulonjakotilasto

description
 • Julkaistu myös verkkoaineistona
isPartOf
issn
 • 0785-9880
name
 • Tulonjakotilasto
sameAs

Suomen tilastollinen vuosikirja

description
 • Myös painettuna
isPartOf
issn
 • 1798-5250
name
 • Suomen tilastollinen vuosikirja
sameAs

Liikennetilastollinen vuosikirja

isPartOf
issn
 • 1796-1246
name
 • Liikennetilastollinen vuosikirja
sameAs

Suomen virallinen tilasto

isPartOf
issn
 • 1796-7082
name
 • Suomen virallinen tilasto
sameAs

Handbooks

isPartOf
issn
 • 1797-9439
name
 • Handbooks
sameAs

Metsätieteen aikakauskirja

isPartOf
issn
 • 1455-2515
name
 • Metsätieteen aikakauskirja
sameAs

Maatilarekisteri

description
 • Julkaistu myös verkkoaineistona
isPartOf
issn
 • 0785-7500
name
 • Maatilarekisteri
sameAs

Suomen tilastollinen vuosikirja

isPartOf
issn
 • 0081-5063
name
 • Suomen tilastollinen vuosikirja
sameAs

Maatilatilastollinen vuosikirja

isPartOf
issn
 • 0786-2857
name
 • Maatilatilastollinen vuosikirja
sameAs

Väestönmuutokset

isPartOf
issn
 • 0788-5245
name
 • Väestönmuutokset
sameAs

Suomen virallinen tilasto

isPartOf
issn
 • 1795-5165
name
 • Suomen virallinen tilasto
sameAs

Handböcker

description
 • Julkaistu myös painettuna
isPartOf
issn
 • 1797-9420
name
 • Handböcker
sameAs

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot

isPartOf
issn
 • 2242-587X
name
 • Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot

Suomen virallinen tilasto

isPartOf
issn
 • 1795-5165
name
 • Suomen virallinen tilasto
sameAs

Suomen virallinen tilasto

isPartOf
issn
 • 1796-0479
name
 • Suomen virallinen tilasto
sameAs

Tulonjakotilasto

isPartOf
issn
 • 0785-9880
name
 • Tulonjakotilasto
sameAs

Tulonjakotilasto

description
 • Myös painettuna numeroon 2006 asti
isPartOf
issn
 • 1795-8121
name
 • Tulonjakotilasto
sameAs

Käsikirjoja

description
 • Julkaistu myös verkkoaineistona
isPartOf
issn
 • 0355-2063
name
 • Käsikirjoja
sameAs

Liikennetilastollinen vuosikirja

isPartOf
issn
 • 0785-6172
name
 • Liikennetilastollinen vuosikirja
sameAs

Sukupuolten tasa-arvo Suomessa

isPartOf
issn
 • 2490-0087
name
 • Sukupuolten tasa-arvo Suomessa
sameAs

Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus

isPartOf
issn
 • 2323-5063
name
 • Ulkomaalaiset ja siirtolaisuus
sameAs

Maatilatilastollinen vuosikirja

isPartOf
issn
 • 1799-4438
name
 • Maatilatilastollinen vuosikirja
sameAs

Energiatilasto

isPartOf
issn
 • 1796-7015
name
 • Energiatilasto
sameAs

Sukupuolten tasa-arvo

isPartOf
issn
 • 1457-5604
name
 • Sukupuolten tasa-arvo
sameAs

Sukupuolten tasa-arvo

isPartOf
issn
 • 1798-1778
name
 • Sukupuolten tasa-arvo
sameAs

Suomen virallinen tilasto

isPartOf
issn
 • 1796-7082
name
 • Suomen virallinen tilasto
sameAs

Liikennetilastollinen vuosikirja

description
 • Julkaistu myös verkkoaineistona
isPartOf
issn
 • 0430-5272
 • 0785-6172
name
 • Liikennetilastollinen vuosikirja
sameAs

Käsikirjoja

isPartOf
issn
 • 0355-2063
name
 • Käsikirjoja
sameAs

Käsikirjoja

isPartOf
issn
 • 1797-5646
name
 • Käsikirjoja
sameAs

Energiatilastot

description
 • Myös verkkoaineistona 2006-
isPartOf
issn
 • 0785-3165
name
 • Energiatilastot
sameAs

Handböcker

isPartOf
issn
 • 1797-9420
name
 • Handböcker
sameAs

Maatilatilastollinen vuosikirja

description
 • Julkaistu myös verkkoaineistona
isPartOf
issn
 • 0781-7924
 • 0786-2857
name
 • Maatilatilastollinen vuosikirja
sameAs

Käsikirjoja

isPartOf
issn
 • 0355-2063
name
 • Käsikirjoja
sameAs

Maanmittaus : Maanmittauslaitoksen vuositilastoja = Lantmäteri : Lantmäteriverkets årsstatistiker

description
 • Julkaistu myös painettuna 1989-
isPartOf
issn
 • 0785-7675
 • 1456-7121
 • 1799-6600
name
 • Maanmittaus : Maanmittauslaitoksen vuositilastoja = Lantmäteri : Lantmäteriverkets årsstatistiker
sameAs

Suomen virallinen tilasto

isPartOf
issn
 • 1796-0479
name
 • Suomen virallinen tilasto
sameAs

Maatilarekisteri

isPartOf
issn
 • 1799-4454
name
 • Maatilarekisteri
sameAs

Sukupuolten tasa-arvo Suomessa

isPartOf
issn
 • 2489-6632
name
 • Sukupuolten tasa-arvo Suomessa
sameAs

Suomen tilastollinen vuosikirja

description
 • Julkaistu myös verkkoaineistona
isPartOf
issn
 • 0081-5063
name
 • Suomen tilastollinen vuosikirja
sameAs

Naiset ja miehet Suomessa

isPartOf
issn
 • 1798-1751
name
 • Naiset ja miehet Suomessa
sameAs

Maatilarekisteri

description
 • Myös painettuna
isPartOf
issn
 • 1799-4454
name
 • Maatilarekisteri
sameAs

Käsikirjoja

description
 • Julkaistu myös painettuna
isPartOf
issn
 • 1797-5646
name
 • Käsikirjoja
sameAs

Metsätieteen aikakauskirja

isPartOf
issn
 • 2489-3188
name
 • Metsätieteen aikakauskirja
sameAs

Väestönmuutokset

isPartOf
issn
 • 2323-685X
name
 • Väestönmuutokset

Suomen tilastollinen vuosikirja

bookFormat
isPartOf
issn
 • 0081-5063
name
 • Suomen tilastollinen vuosikirja
sameAs
url

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot

bookFormat
isPartOf
issn
 • 2242-587X
name
 • Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot
url

Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot

bookFormat
isPartOf
issn
 • 2242-587X
name
 • Kunnat ja kuntapohjaiset aluejaot
url

Maanmittaus : Maanmittaushallituksen vuositilastoja

bookFormat
isPartOf
issn
 • 0785-7675
name
 • Maanmittaus : Maanmittaushallituksen vuositilastoja
sameAs
url

Metsätilastollinen vuosikirja

bookFormat
isPartOf
issn
 • 0359-968X
name
 • Metsätilastollinen vuosikirja
url

Kuntien talous ja toiminta : Kunnittaisia tietoja

bookFormat
isPartOf
issn
 • 1456-4408
name
 • Kuntien talous ja toiminta : Kunnittaisia tietoja
sameAs
url

Maatalous : 1810-1944

datePublished
 • 1810/1944
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 738328
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005380397
 • propertyID: skl value: fpp2003109
isPartOf
name
 • Maatalous : 1810-1944
numberOfPages
 • 53 koteloa.

Merenkulku : 1810-1944

datePublished
 • 1810/1944
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 741515
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000944274
 • propertyID: skl value: fpp2003132
isPartOf
name
 • Merenkulku : 1810-1944
numberOfPages
 • 26 koteloa.

Sosiaalihuolto : 1810-1999

datePublished
 • 1810/1999
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 736920
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000942834
 • propertyID: skl value: fpp2003095
isPartOf
name
 • Sosiaalihuolto : 1810-1999
numberOfPages
 • 72 koteloa. - (1810-1944): 6 koteloa. - (1945-1972): 17 koteloa. - (1973-1999): 49 koteloa.

Suomen virallinen tilasto : 1, Kauppa ja merenkulku

datePublished
 • 1866-1903
 • 1866/1903
description
 • Ceased publication
 • Ensimmäinen osa ruotsinkielinen. Alkuvuosina myös ransk. nimeke - Vuodesta 1888 julkaisija: Tullihallitus.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333397
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748486
 • propertyID: skl value: fk18693
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 1, Handel och sjöfart
 • Suomen virallinen tilasto : 1, Kauppa ja merenkulku
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen toimisto
publisher

Bidrag till Finlands officiela statistik : 2, Öfversigt af Finlands ekonomiska tillstånd

datePublished
 • 1868-1904
 • 1868/1904
description
 • Ceased publication
 • Ensimmäisen osan alasarjan nimi: Yhteenveto kuvernöörien viisivuotiskertomuksista.
 • Vuodesta 1894 julkaisijan nimi: Tilastollinen päätoimisto.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333579
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748607
 • propertyID: skl value: fk18686
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 2, Öfversigt af Finlands ekonomiska tillstånd
 • Suomen virallinen tilasto : 2, Katsaus Suomen taloudelliseen tilaan
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen toimisto
publisher

Finlands officiella statistik : 5, Temperaturförhållanden / Statistiska centralbyrån

datePublished
 • 1869-1869
 • 1869/1869
description
 • 1846/1865.
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333594
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003314103
 • propertyID: skl value: fk18684
isPartOf
name
 • Finlands officiella statistik : 5, Temperaturförhållanden / Statistiska centralbyrån
 • Suomen virallinen tilasto : 5, Sääolot
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen toimisto
publisher

Suomen virallinen tilasto : 4, Varallisuuden suhteita

datePublished
 • 1869-1885
 • 1869/1885
description
 • Ceased publication
 • Vuodesta 1885 julkaisija: Tilastollinen päätoimisto.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333581
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748608
 • propertyID: skl value: fk18679
isPartOf
name
 • Finlands officiella statistik : 4, Förmögenhets-förhållanden
 • Suomen virallinen tilasto : 4, Varallisuuden suhteita
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen toimisto
publisher

Suom. vir. til. 3

datePublished
 • 1869-1987
 • 1869/1987
description
 • Alkuvuosina myös ransk. nimeke.
 • Ceased publication
 • Julkaisija -1962: Maataloushallitus, alanimeke vaihdellut: 1908-1949: Maanviljelys ja karjanhoito (Suomessa), (1940-1943) Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike, 1950-1982: Maatalouden vuositilasto, 1983-: Maatilatilastollinen vuosikirja.
 • Vuodesta 1963 julkaisija: Maatilahallitus.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 172020
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000674972
isPartOf
issn
 • 0355-4554
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 3
 • Finlands officiella statistik : 3, Lanthushållning
 • Finlands officiella statistik : 3, Lanthushållning / Lantbruksstyrelsen
 • Maanviljelys ja karjanhoito (Suomessa)
 • Maanviljelys ja karjanhoito, meijeriliike
 • Maatalouden vuositilasto
 • Maatalous
 • Maataloushallitus
 • Maataloustiedustelu Suomessa
 • Maatilatilastollinen vuosikirja
 • Official statistics of Finland : 3, Agriculture
 • Suom. vir. til. 3
 • Suomen virallinen tilasto : 3, Maatalous
 • Suomenmaan virallinen tilasto : 3
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Maataloushallitus
publisher
sameAs

Finlands officiella statistik : 6, Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyron

datePublished
 • 1870-1945
 • 1870/1945
description
 • Ceased publication
 • Julkaisussa myös ransk. nimeke.
 • Vuodesta 1885 julkaisija: Tilastollinen päätoimisto.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333617
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748637
 • propertyID: FI-MELINDA value: 002709066
 • propertyID: skl value: fk18685
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 6, Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyrån
 • Finlands officiella statistik : 6, Befolkningsstatistik / Statistiska centralbyron
 • Suomen virallinen tilasto : 6, Väestötilastoa
 • Väestötilastoa
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen toimisto
publisher

Official statistics of Finland : 20, Railway statistics / Finnish State Railways

datePublished
 • 1873-1988
 • 1873/1988
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 215252
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000694401
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003315240
 • propertyID: FI-MELINDA value: 004086249
isPartOf
issn
 • 0357-0339
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 20, Jernvägsstatistik / Jernvägsstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 20, Järnvägsstatistik / Järnvägsstyrelsen
 • Official statistics of Finland : 20, Railway statistics / Finnish State Railways
 • Suom. vir. til., 20
 • Suomen virallinen tilasto : 20, Rautatietilasto
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Rautatiehallitus
publisher
sameAs

Bidrag till Finlands officiela statistik : 7 A, Sparbanks-statistik

datePublished
 • 1874-1975
 • 1874/1975
description
 • Alkuvuosina myös ransk. nimeke.
 • Ceased publication
 • Julkaisija vuodesta 1897: Säästöpankkien tarkastaja, vuodesta 1925: Tilastollinen päätoimisto, vuodesta 1971: Tilastokeskus.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 294132
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000728791
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003314027
 • propertyID: skl value: fk14078
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 7 A, Sparbanks-statistik
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 7 A, Sparbanksstatistik
 • Finlands officiella statistik : 7 A, Sparbanksstatistik
 • Official statistics of Finland : 7 A, Statistics of the savings banks of Finland
 • Suomen virallinen tilasto : 7 A, Säästöpankkitilastoa
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen päätoimisto
publisher

Suom. vir. til., 10 Kansanopet

datePublished
 • 1875-1974
 • 1875/1974
description
 • Alkuvuosina myös ransk. nimeke.
 • Ceased publication
 • Julkaisija alkuvuosina: Koulutoimen ylihallitus, Kouluhallitus, Tilastollinen päätoimisto.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 178987
 • propertyID: FI-MELINDA value: 002117683
 • propertyID: skl value: fx178987
isPartOf
issn
 • 0783-2591
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 10, Statistik öfver folkundervisningen i Finland / utg. af Öfverstyrelsen för skolväsendet
 • Finlands officiella statistik : 10, Folkundervisningen / Statistikcentralen
 • Official statistics of Finland : 10, Primary school education / Central Statistical Office
 • Suom. vir. til., 10 Kansanopet
 • Suomen virallinen tilasto : 10, Kansanopetus
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastokeskus
publisher
sameAs

Suomen virallinen tilasto : 8, Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa

datePublished
 • 1877-1906
 • 1877/1906
description
 • Ceased publication
 • Vuodesta 1904 julkaisija: Aistivialliskoulujen tarkastaja.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333633
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748650
 • propertyID: skl value: fk18688
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 8, Statistik öfver döfstumma, blinda och andesvaga
 • Suomen virallinen tilasto : 8, Sokeain, kuuromykkäin ja mielenvikaisten tilastoa
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen toimisto
publisher

Lääkintölaitos

datePublished
 • 1886-1906
 • 1886/1906
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333716
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748705
 • propertyID: skl value: fk18689
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 11, Medicinalverket / Medicinalstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 11, Medicinalverket / Medicinalstyrelsen
 • Lääkintölaitos
 • Medicinalverket
 • Suomen virallinen tilasto : 11, Lääkintölaitos
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Lääkintöhallitus
publisher

Bidrag till Finlands officiela statistik : 18, Industristatistik

datePublished
 • 1886-1914
 • 1886/1914
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333753
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748729
 • propertyID: skl value: fk18694
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 18, Industristatistik
 • Suomen virallinen tilasto : 18, Teollisuustilastoa
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Teollisuushallitus
publisher

Official statistics of Finland : 19, Road and waterway construction / [Roads and Waterways Administration]

datePublished
 • 1886-1988
 • 1886/1988
description
 • Alkuvuosina julkaisussa vain ruots. nimeke.
 • Ceased publication
 • Julkaisija alkuvuosina: Suomen tie- ja vesirakennusten ylihallitus.
 • Julkaisija: Öfverstyrelsen för väg- och vattenkommunikationerna [1] (1885), Väg- och vattenkommunikationerna 2 (1886) - 4 (1888).
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 172172
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000615364
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003940082
 • propertyID: skl value: fx172172
isPartOf
issn
 • 0355-6131
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 19, Väg- och vattenbyggnaderna / Öfverstyrelsen för väg- och vattenbyggnaderna i Finland
 • Finlands officiella statistik : 19, Väg- och vattenbyggnaderna / Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
 • Official statistics of Finland : 19, Road and waterway construction / [Roads and Waterways Administration]
 • Suom. vir. tilasto, 19
 • Suomen virallinen tilasto : 19, Tie- ja vesirakennukset
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tie- ja vesirakennushallitus
publisher
sameAs

Official statistics of Finland : 13, Post and Telegraph Office

datePublished
 • 1887-1981
 • 1887/1981
description
 • Ceased publication
 • Julkaisija alkuvuosina: Postihallitus.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171683
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000674826
 • propertyID: skl value: fx171683
isPartOf
issn
 • 0355-1083
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 13, Poststatistik / Poststyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 13, Post- och telegrafverket / Post- och telegrafstyrelsen
 • Official statistics of Finland : 13, Post and Telegraph Office
 • Suom. vir. til., 13, Posti- lennätinlaitos
 • Suomen virallinen tilasto : 13, Posti- ja lennätinlaitos
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Posti- ja lennätinhallitus
publisher
sameAs

Suom. vir. til., 14 A

datePublished
 • 1887-1987
 • 1887/1987
description
 • Alanimeke vaihdellut: 1885 Alamainen kertomus maanmittauksesta ja wakauslaitoksesta, 1886-1903 Maanmittaus-ylihallituksen alamainen kertomus, 1904-1908 Maanmittaus-ylihallituksen kertomus, 1909-1914 Maanmittauksen ylihallituksen kertomus, 1915-1975 Maanmittaushallituksen kertomus, 1976-1978 Maanmittaushallituksen vuositilastot.
 • Alkuvuosina julkaisussa myös ransk. nimeke.
 • Ceased publication
 • Julkaisija alkuvuosina: Maanmittaus-ylihallitus.
 • Numero 2 (vuosikertomus 1886) ei ilmestynyt suomenkielisenä.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 294158
 • propertyID: FI-MELINDA value: 002439089
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003971431
 • propertyID: skl value: fx294158
isPartOf
issn
 • 0356-9098
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 14 A, Öfverstyrelsens för landtmäteriet underdåniga berättelse
 • Finlands officiella statistik : 14 A, Lantmäteri / Lantmäteristyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 14 A, Lantmäteristyrelsens berättelse
 • Land surveying
 • Lantmäteri
 • Maanmittaus
 • Official statistics of Finland : 14 A, Land surveying / National Board of Survey
 • Suom. vir. til., 14 A
 • Suomen virallinen tilasto : 14 A, Maanmittaushallituksen kertomus
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Maanmittaushallitus
publisher
sameAs

Bidrag till Finlands officiela statistik : 21 A, Fattigvårdsstatistik

datePublished
 • 1890-1938
 • 1890/1938
description
 • Alkuvuosina julkaisussa myös ransk. nimeke.
 • Ceased publication
 • Vuodesta 1930 julkaisija: Sosialiministeriö.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333757
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748731
 • propertyID: skl value: fk18695
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 21 A, Fattigvårdsstatistik
 • Finlands officiella statistik : 21 A, Fattigvårdsstatistik / Statistiska centralbyrån
 • Suomen virallinen tilasto : 21 A, Köyhäinhoitotilasto
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen päätoimisto
publisher

Bidrag till Finlands officiela statistik : 21 B, Fattigvårdsinspektörens årsberättelser

datePublished
 • 1894-1919
 • 1894/1919
description
 • Ceased publication
 • Ensimmäinen osa ilmestynyt ruots.
 • Julkaisija myöhemmin: Sosialihallitus.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333763
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000615365
 • propertyID: skl value: fk18696
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 21 B, Fattigvårdsinspektörens årsberättelser
 • Suomen virallinen tilasto : 21 B, Vaivaishoitotilasto
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Vaivaishoidon tarkastelija
publisher

Suomen virallinen tilasto : 24, Aistivialliskoulut

datePublished
 • 1897-1911
 • 1897/1911
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333864
 • propertyID: FI-MELINDA value: 002215860
 • propertyID: skl value: fk18702
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 24, Abnormskolorna / Öfverstyrelsen för skolväsendet
 • Suomen virallinen tilasto : 24, Aistivialliskoulut
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Koulutoimen ylihallitus
publisher

Bidrag till Finlands officiela statistik : 26 A, Olycksfallen i arbetet

datePublished
 • 1898-1978
 • 1898/1978
description
 • 1-22(1898/1900-1925) ; N.s. 1-29(1926/27-1977)
 • Ceased publication
 • Julkaisija: 1898/1900-1915 Teollisuushallitus; 1916-1918/1919 Sosialihallitus; 1920-1925 Tilastollinen päätoimisto; 1926/1927-1978) Sosia(a)liministeriö.
 • Nimekkeessä muutoksia julkaisijan vaihtuessa.
 • Useita eri julkaisijoita: Tilastollinen päätoimisto, Sosiaaliministeriön sosiaalinen tutkimustoimisto, Työsuojeluhallitus.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 172697
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000615390
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000675308
 • propertyID: FI-MELINDA value: 002579426
 • propertyID: FI-MELINDA value: 002713259
 • propertyID: FI-MELINDA value: 004265738
 • propertyID: FI-MELINDA value: 015580952
 • propertyID: FI-MELINDA value: 015581568
 • propertyID: FI-MELINDA value: 015582395
isPartOf
issn
 • 0356-2069
name
 • Accidents du travail
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 26 A, Olycksfallen i arbetet
 • Finlands officiella statistik : 26 A, Olycksfall i arbete
 • Finlands officiella statistik : 26 A, Olycksfall i arbete / Arbetarskyddsstyrelsen
 • Finlands officiella statistik : 26 A, Olycksfallsstatistik
 • Official statistics in Finland : 26 A, Industrial accidents
 • Official statistics of Finland : 26 A, Industrial accidents / National Board of Labour Protection
 • Olycksfallen i arbetet
 • Olycksfallsstatistik
 • Suom. vir. til., 26 A Työtapat
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Tapaturmatilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Työssä sattuneet tapaturmat
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Työtapaturmat
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Työtilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 26, Työtilastoa. A. Työssä sattuneet tapaturmat / Sosialihallitus
 • Suomenmaan virallinen tilasto : 26, Työtilasto. A. Työssä kohdanneet tapaturmat
 • Tapaturmatilastoa
 • Työssä kohdanneet tapaturmat
 • Työssä sattuneet tapaturmat
 • Työtapaturmat
P60048
P60050
publication
 • location: Tampere organizer: Työsuojeluhallitus
publisher
sameAs

Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen

datePublished
 • 1903-
 • 1903/..
description
 • 1933-52 rinnakkaisnimeke ranskaksi ja ruotsiksi.
 • 1953- rinnakkaisnimeke ruotsiksi ja englanniksi.
 • Currently published
 • Julkaisijan engl. nimi myöhemmin: Statistics Finland.
 • Julkaisijan nimi vv. 1903-1969 Tilastollinen päätoimisto.
 • Vuosikirjan liitteenä 1999-2012 CD-ROM, jossa kirjan kaikki taulukot Excel-muodossa.
 • Vuosina 1903-32 rinnakkaisnimeke ranskaksi: Annuaire statistique pour la Finlande. Nouvelle série.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171504
 • propertyID: FI-MELINDA value: 001261274
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003971399
 • propertyID: FI-MELINDA value: 011442710
 • propertyID: skl value: fx171504
isPartOf
issn
 • 0081-5063
name
 • Annuaire statistique de Finlande
 • Statistical yearbook of Finland / Central Statistical Office
 • Statistisk årsbok för Finland / Statistikcentralen
 • Suomen tilastollinen vuosikirja
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastokeskus
publisher
sameAs

Suomen virallinen tilasto : 1 A

datePublished
 • 1904-1926
 • 1904/1926
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333399
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748488
 • propertyID: skl value: fk18676
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 1 A
 • Suomen virallinen tilasto : 1 A
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tullihallitus
publisher

Suomen virallinen tilasto : 22 B, Vakuutusolot

datePublished
 • 1904-1950
 • 1904/1950
description
 • Ceased publication
 • Julkaisussa myös ransk. nimeke.
 • Vuodesta 1923 julkaisija: Sosiaalihallitus, vuodesta 1925: Sosiaaliministeriö.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333815
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748774
 • propertyID: skl value: fk18699
isPartOf
name
 • Finlands officiella statistik : 22 B, Försäkringsväsendet
 • Suomen virallinen tilasto : 22 B, Vakuutusolot
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Kauppa- ja teollisuustoimikunta
publisher
 • Kauppa- ja teollisuustoimikunta

Suomen virallinen tilasto : 27, Alkoholitilastoa

datePublished
 • 1904-1913
 • 1904/1913
description
 • Ceased publication
 • Julkaisussa myös ransk. nimeke.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333871
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748813
 • propertyID: skl value: fk18709
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 27, Alkoholstatistik
 • Suomen virallinen tilasto : 27, Alkoholitilastoa
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen päätoimisto
publisher

Suomen virallinen tilasto : 26 A, Työtapaturmat / Sosialiministeriö

datePublished
 • 1904-1979
 • 1904/1979
description
 • Ceased publication
 • Julkaisijana myös Sosialihallitus, Sosiaali- ja terveysministeriö, Tilastollinen päätoimisto ja Työsuojeluhallitus.
 • Julkaisussa esiintyy myös ransk. ja myöhemmin engl. nimeke.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333866
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000182960
 • propertyID: skl value: fk18704
isPartOf
name
 • Finlands officiella statistik : 26 A, Olycksfall i arbete
 • Finlands officiella statistik : 26 A, Olycksfallsstatistik
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Tapaturmatilastoa
 • Suomen virallinen tilasto : 26 A, Työtapaturmat / Sosialiministeriö
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Teollisuushallitus
publisher

Suom. vir. til., 1 A, Kuukausijulk

datePublished
 • 1904-1988
 • 1904/1988
description
 • Alanimekkeinä alkuvuosina: Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa ja Suomen ulkomaan kauppa.
 • Alasarjojen niminä aik. myös: Kauppa. Suomen ulkomaankauppa sekä Kauppa. Suomen kauppa Venäjän ja ulkovaltojen kanssa.
 • Ceased publication
 • Ei ilmestynyt 1940-41.
 • Kuvailun perusta: 1977, tammikuu.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171395
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000674702
 • propertyID: skl value: fx171395
isPartOf
issn
 • 0041-6177
name
 • Finlands officiella statistik : 1 A, Månadspublikation
 • Finlands officiella statistik : 1 A, Utrikeshandel / Tullstyrelsen
 • Official statistics of Finland : 1 A, Foreign trade / Board of Customs
 • Official statistics of Finland : 1 A, Monthly bulletin
 • Suom. vir. til., 1 A, Kuukausijulk
 • Suomen virallinen tilasto : 1 A, Kuukausijulkaisu
 • Suomen virallinen tilasto : 1 A, Ulkomaankauppa
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tullihallitus
publisher
sameAs

Suomen virallinen tilasto : 22 A, Vakuutusolot

datePublished
 • 1905-1950
 • 1905/1950
description
 • Ceased publication
 • Julkaisussa alkuvuosina myös ransk. nimeke, myöhemmin myös engl. nimeke.
 • Vuodesta 1906 julkaisija: Teollisuushallitus, vuodesta 1932: Sosiaaliministeriö.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333792
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748754
 • propertyID: skl value: fk18698
isPartOf
name
 • Finlands officiella statistik : 22 A, Försäkringsväsendet
 • Suomen virallinen tilasto : 22 A, Vakuutusolot
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Kauppa- ja teollisuustoimikunta
publisher
 • Kauppa- ja teollisuustoimikunta

Suomen virallinen tilasto : 1 B, Suomen laivaliikenne Venäjän ja ulkovaltojen kanssa

datePublished
 • 1905-1920
 • 1905/1920
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333568
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748601
 • propertyID: skl value: fk18677
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 1 B
 • Suomen virallinen tilasto : 1 B, Suomen laivaliikenne Venäjän ja ulkovaltojen kanssa
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tullihallitus
publisher

Suomen virallinen tilasto : 28, Siirtolaisuustilasto

datePublished
 • 1905-1948
 • 1905/1948
description
 • Ceased publication
 • Julkaisussa myös ransk. nimeke.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333873
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748815
 • propertyID: skl value: fk18710
isPartOf
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 28, Emigrationsstatistik
 • Finlands officiella statistik : 28, Emigrationsstatistik / Statistiska centralbyrån
 • Suomen virallinen tilasto : 28, Siirtolaisuustilasto
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen päätoimisto
publisher

Maatalous

datePublished
 • 1907-1995
 • 1907/1995
description
 • Alanimeke vaihdellut.
 • Ceased publication
 • Kustantaja 1922-1939: WSOY, julkaisija 1926-: Agronomien yhdistys, julkaisija ja kustantaja 1940-: Agronomien yhdistys, julkaisijan nimi 1984-: Agronomiliitto.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171293
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000674666
 • propertyID: skl value: fx171293
isPartOf
issn
 • 0024-8827
name
 • Maatalous
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Maatalouden kannatusosuuskunta
publisher
sameAs

Finlands officiella statistik : 11, Medicinalstyrelsens berättelse

datePublished
 • 1907-1956
 • 1907/1956
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 180993
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003111414
 • propertyID: skl value: fx180993
isPartOf
issn
 • 0785-7780
name
 • Bidrag till Finlands officiela statistik : 11, Medicinalstyrelsens berättelse
 • Finlands officiella statistik : 11, Medicinalstyrelsens berättelse
 • Suom. vir. til., 11 Lääk.hall. kert
 • Suomen virallinen tilasto : 11, Lääkintöhallituksen kertomus
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Lääkintöhallitus
publisher
sameAs

Suomen virallinen tilasto : 4 A, Varallisuustilasto

datePublished
 • 1909-1917
 • 1909/1917
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333582
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748609
 • propertyID: skl value: fk18680
isPartOf
name
 • Suomen virallinen tilasto : 4 A, Varallisuustilasto
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen päätoimisto
publisher

Suom. vir. til., 29 Vaalitil

datePublished
 • 1909-1930
 • 1909/1930
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333038
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005024612
 • propertyID: skl value: fx333038
isPartOf
issn
 • 0430-5531
name
 • Suom. vir. til., 29 Vaalitil
 • Suomen virallinen tilasto : 29, Vaalitilasto
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastollinen päätoimisto
publisher
sameAs

Suomen virallinen tilasto : 7 D Kuukausijulkaisu, Suomen pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset, postisäästöpankki ja säästöpankit

datePublished
 • 1910-1973
 • 1910/1973
description
 • Ceased publication
 • Julkaisija myöhemmin: Valtiovarainministeriö, Tilastollinen päätoimisto, Pankkitarkastusvirasto ja Tilastokeskus.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 294157
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000728806
 • propertyID: skl value: fk14081
isPartOf
name
 • Finlands officiella statistik : 7 D Månadspublikation
 • Suomen virallinen tilasto : 7 D Kuukausijulkaisu, Suomen pankki, yksityispankit, hypoteekkilaitokset, postisäästöpankki ja säästöpankit
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Pankkitarkastusvirasto
publisher

Suomen virallinen tilasto : 7 C, Pankkitilasto

datePublished
 • 1911-1987
 • 1911/1987
description
 • Alkuvuosina myös ransk. nimeke.
 • Ceased publication
 • Julkaisija myöhemmin: Valtiovarainministeriö, Pankkitarkastusvirasto, Pankkitarkastuslaitos ja Tilastokeskus.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 294133
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000728792
 • propertyID: skl value: fx294133
isPartOf
issn
 • 0355-2454
name
 • Finlands officiella statistik : 7 C, Bankerna / Statistikcentralen
 • Finlands officiella statistik : 7 C, Bankstatistik
 • Official statistics of Finland : 7 C, Banking statistics
 • Official statistics of Finland : 7 C, The banks / Statistics Finland
 • Suom. vir. til., 7 C, Pankkitil
 • Suomen virallinen tilasto : 7 C, Pankit / Tilastokeskus
 • Suomen virallinen tilasto : 7 C, Pankkitilasto
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Valtiovarain toimituskunta
publisher
 • Valtiovarain toimituskunta
sameAs

Finlands officiella statistik : förteckning öfver i Kejserliga Senatens för Finland Bibliotek förefintlig Officiell Statistik

datePublished
 • 1914
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 561448
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000867051
 • propertyID: skl value: f431058
isPartOf
name
 • Finlands officiella statistik : förteckning öfver i Kejserliga Senatens för Finland Bibliotek förefintlig Officiell Statistik
numberOfPages
 • [4], 75, [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Helsingfors organizer: Senaten
publisher
 • Senaten

Official statistics of Finland : 18 A, Industrial statistics of Finland / Central Statistical Office of Finland

datePublished
 • 1915-1987
 • 1915/1987
description
 • Alkuvuosina julkaisussa myös ransk. nimeke.
 • Ceased publication
 • Julkaisija 1913-1915: Teollisuushallitus; 1916-1924: Kauppa- ja teollisuushallitus; 1925-1968: Tilastollinen päätoimisto.
 • Julkaisija alkuvuosina: Teollisuushallitus, Kauppa- ja teollisuushallitus, Tilastollinen päätoimisto.
 • Kuvailun perusta: 93.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 171475
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000674739
 • propertyID: FI-MELINDA value: 001261271
 • propertyID: skl value: fx171475
isPartOf
issn
 • 0071-5344
name
 • Finlands officiella statistik : 18 A, Industristatistik / Statistikcentralen
 • Industrial statistics
 • Industristatistik
 • Official statistics of Finland : 18 A, Industrial statistics / Central Statistical Office of Finland
 • Official statistics of Finland : 18 A, Industrial statistics of Finland / Central Statistical Office of Finland
 • Suom. vir. til., 18 A
 • Suomen virallinen tilasto : 18 A, Teollisuustilastoa
 • Teollisuustilastoa
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Tilastokeskus
publisher
sameAs

Finlands officiella statistik : 18 B, Hantverksstatistik

datePublished
 • 1915-1936
 • 1915/1936
description
 • Ceased publication
 • Julkaisijoina myöhemmin: Kauppa- ja teollisuushallitus ja Tilastollinen päätoimisto.
 • Julkaisussa myös ransk. nimeke.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 334562
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000749242
 • propertyID: skl value: fk18731
isPartOf
name
 • Finlands officiella statistik : 18 B, Hantverksstatistik
 • Suomen virallinen tilasto : 18 B, Käsityötilasto
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Teollisuushallitus
publisher

Finlands officiella statistik : 30 D, Jordlegostatistik

datePublished
 • 1918-1932
 • 1918/1932
description
 • Ceased publication
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 333915
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000748844
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003316294
 • propertyID: FI-MELINDA value: 012210956
 • propertyID: skl value: fk18717
isPartOf
name
 • Finlands officiella statistik : 30 D, Jordlegostatistik
 • Suomen virallinen tilasto : 30 D, Maanvuokratilastoa
P60048
P60050
publication
 • location: Helsinki organizer: Asutushallitus
publisher

Finlands officiella statistik : 31, Kommunal finansstatistik / Statistiska centralbyrån

datePublished
 • 1918-1934
 • 1918/1934
description
 • Ceased publication
 • Julkaisussa myös ransk. nimeke.