Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 10, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen som sockerbetsodlingens införande i Finland

about
author
contributor
inLanguage
 • sv
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 1, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskning rörande de större rovdjurens uppträdande, skadegörelse och bekämpande under slutet av 1700- och förra hälften av 1800-talet
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 10, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen som sockerbetsodlingens införande i Finland
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 11, Uppgifter om från Kymmene län och Nylands län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 12, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om G. M. Armfelt, Anders Chydenius, F. M. Franzén, C. A. Gottlund, Elias Lönnrot, J. L. Runeberg och J. V. Snellman samt några av männen i Fänrik Ståls sägner
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 13, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om folkhälsa, hälsovård och läkemedel 1797-1877
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 14, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Carl Christian Böcker och hans statistiska uppgifter
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 15, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om hortikulturen och dess främjande 1797-1900
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 16, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen kring skogsbruket och dess främjande åren 1797-1928
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 17, Finska hushållningssällskapets belöningar för långvarig och trogen tjänst
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 18, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om husdjurens sjukdomar och deras bekämpande samt om veterinärväsendet i Finland 1797-1900
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 19, Uppgifter om från Tavastehus län hos sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 2, Uppgifter om från Kuopio län och från Norra Karelens län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 20, Uppgifter om från Åbo och Björneborgs län och från landskapet Åland t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 22, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbruksrådgivningen. 2 : Tiden 1856-1917
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 23, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om fisket och fiskets främjande åren 1797-1927
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 24, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om finska språkets ställning, skick och utveckling från slutet av vår svenska tid till år 1906
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 25, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbrukets försöksverksamhet under 1800-talet
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 26, Hur Finlands folk skulle läras plocka svamp under 1800-talet
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 27, Uppgifter om åren 1851-1917 hos sällskapet gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster jämte tillägg och rättelser gällande tidigare framställningar
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 28, Det förlorade Karelen i sällskapets hävder
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 29, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen i lantbruksutbildningen fram till år 1918
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 3, Uppgifter om från Uleåborgs län och från Lapplands län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 30, Från ängsskötsel till vallodling
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 4, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om täckdikningens införande i Finland
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 5, Uppgifter om från Vasa län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 6, Uppgifter om från Mellersta Finlands län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 7, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Åland 1797-1917, 1
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 8, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Åland 1797-1917, 2
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 9, Uppgifter om från S:t Michels län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Carl Christian Böcker och hans statistiska uppgifter
 • Från ängsskötsel till vallodling
 • Hur Finlands folk skulle läras plocka svamp under 1800-talet
P60049

Instances

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 1, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskning rörande de större rovdjurens uppträdande, skadegörelse och bekämpande under slutet av 1700- och förra hälften av 1800-talet

datePublished
 • 1977
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 89749
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610727
isbn
 • 9516483410
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 1, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskning rörande de större rovdjurens uppträdande, skadegörelse och bekämpande under slutet av 1700- och förra hälften av 1800-talet
numberOfPages
 • 24 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 3, Uppgifter om från Uleåborgs län och från Lapplands län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster

datePublished
 • 1978
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 89761
 • propertyID: FI-MELINDA value: 004024920
 • propertyID: skl value: fx89761
isbn
 • 9516483585
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 3, Uppgifter om från Uleåborgs län och från Lapplands län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
numberOfPages
 • 35 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 2, Uppgifter om från Kuopio län och från Norra Karelens län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster

datePublished
 • 1978
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 89756
 • propertyID: FI-MELINDA value: 004024919
 • propertyID: skl value: fx89756
isbn
 • 9516483526
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 2, Uppgifter om från Kuopio län och från Norra Karelens län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
numberOfPages
 • 46 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 5, Uppgifter om från Vasa län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster

datePublished
 • 1979
description
 • karttoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 89872
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610732
 • propertyID: skl value: fx89872
isbn
 • 9516485030
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 5, Uppgifter om från Vasa län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
numberOfPages
 • 47 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 4, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om täckdikningens införande i Finland

datePublished
 • 1979
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 89819
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610731
 • propertyID: skl value: fx89819
isbn
 • 9516484492
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 4, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om täckdikningens införande i Finland
numberOfPages
 • 33 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 6, Uppgifter om från Mellersta Finlands län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster

datePublished
 • 1979
description
 • karttoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 89880
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610733
 • propertyID: skl value: fx89880
isbn
 • 951648512X
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 6, Uppgifter om från Mellersta Finlands län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
numberOfPages
 • 29 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 9, Uppgifter om från S:t Michels län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster

datePublished
 • 1980
description
 • karttoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90022
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610739
 • propertyID: skl value: fx90022
isbn
 • 9516486630
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 9, Uppgifter om från S:t Michels län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
numberOfPages
 • 55 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 7, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Åland 1797-1917, 1

datePublished
 • 1980
description
 • taulukkoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 89983
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610737
 • propertyID: skl value: fx89983
isbn
 • 9516486185
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 7, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Åland 1797-1917, 1
numberOfPages
 • 36 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 8, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Åland 1797-1917, 2

datePublished
 • 1980
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 89984
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610738
 • propertyID: skl value: fx89984
isbn
 • 9516486193
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 8, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Åland 1797-1917, 2
numberOfPages
 • 47 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 12, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om G. M. Armfelt, Anders Chydenius, F. M. Franzén, C. A. Gottlund, Elias Lönnrot, J. L. Runeberg och J. V. Snellman samt några av männen i Fänrik Ståls sägner

datePublished
 • 1981
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90107
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610742
 • propertyID: skl value: fx90107
isbn
 • 9516487521
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 12, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om G. M. Armfelt, Anders Chydenius, F. M. Franzén, C. A. Gottlund, Elias Lönnrot, J. L. Runeberg och J. V. Snellman samt några av männen i Fänrik Ståls sägner
numberOfPages
 • 42 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 11, Uppgifter om från Kymmene län och Nylands län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster

datePublished
 • 1981
description
 • karttoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90074
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610741
 • propertyID: skl value: fx90074
isbn
 • 9516487157
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 11, Uppgifter om från Kymmene län och Nylands län hos Sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
numberOfPages
 • 50 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 10, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen som sockerbetsodlingens införande i Finland

datePublished
 • 1981
description
 • taulukkoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90042
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610740
 • propertyID: skl value: fx90042
isbn
 • 9516486835
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 10, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen som sockerbetsodlingens införande i Finland
numberOfPages
 • 28 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 13, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om folkhälsa, hälsovård och läkemedel 1797-1877

datePublished
 • 1983
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90246
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610743
 • propertyID: skl value: fx90246
isbn
 • 9516489044
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 13, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om folkhälsa, hälsovård och läkemedel 1797-1877
numberOfPages
 • 42 lehteä
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Carl Christian Böcker och hans statistiska uppgifter

datePublished
 • 1984
description
 • kuvitettu
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90385
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610744
 • propertyID: FI-MELINDA value: 007092225
 • propertyID: skl value: fx90385
isbn
 • 9516490611
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 14, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Carl Christian Böcker och hans statistiska uppgifter
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om Carl Christian Böcker och hans statistiska uppgifter
numberOfPages
 • 80, [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 15, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om hortikulturen och dess främjande 1797-1900

datePublished
 • 1985
description
 • kuvitettu
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90457
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610745
 • propertyID: skl value: fx90457
isbn
 • 9516491405
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 15, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om hortikulturen och dess främjande 1797-1900
numberOfPages
 • [1], 64 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 18, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om husdjurens sjukdomar och deras bekämpande samt om veterinärväsendet i Finland 1797-1900

datePublished
 • 1987
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90656
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610748
 • propertyID: skl value: fx90656
isbn
 • 9516493653
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 18, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om husdjurens sjukdomar och deras bekämpande samt om veterinärväsendet i Finland 1797-1900
numberOfPages
 • 54 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo akademi
publisher
 • Åbo akademi

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 17, Finska hushållningssällskapets belöningar för långvarig och trogen tjänst

datePublished
 • 1987
description
 • kuvitettu
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90619
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610747
 • propertyID: skl value: fx90619
isbn
 • 9516493262
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 17, Finska hushållningssällskapets belöningar för långvarig och trogen tjänst
numberOfPages
 • 43 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo akademi
publisher
 • Åbo akademi

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 16, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen kring skogsbruket och dess främjande åren 1797-1928

datePublished
 • 1987
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90590
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610746
 • propertyID: skl value: fx90590
isbn
 • 9516492894
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 16, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen kring skogsbruket och dess främjande åren 1797-1928
numberOfPages
 • [2], 74, [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo akademi
publisher
 • Åbo akademi

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 19, Uppgifter om från Tavastehus län hos sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster

datePublished
 • 1989
description
 • karttoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 90835
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610749
 • propertyID: skl value: fx90835
isbn
 • 9516495591
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 19, Uppgifter om från Tavastehus län hos sällskapet t.o.m. år 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
numberOfPages
 • 99 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo akademi
publisher
 • Åbo akademi

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 20, Uppgifter om från Åbo och Björneborgs län och från landskapet Åland t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster

datePublished
 • 1990
description
 • karttoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 182702
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610750
 • propertyID: skl value: fx182702
isbn
 • 9516496792
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 20, Uppgifter om från Åbo och Björneborgs län och från landskapet Åland t.o.m. 1850 gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster
numberOfPages
 • 116 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo akademi
publisher
 • Åbo akademi

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 23, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om fisket och fiskets främjande åren 1797-1927

datePublished
 • 1990
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 211065
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610759
 • propertyID: skl value: fx211065
isbn
 • 9516497705
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 23, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om fisket och fiskets främjande åren 1797-1927
numberOfPages
 • 63 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo akademi
publisher
 • Åbo akademi

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 22, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbruksrådgivningen. 2 : Tiden 1856-1917

datePublished
 • 1990
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 199243
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610758
 • propertyID: skl value: fx199243
isbn
 • 9516497349
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 22, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbruksrådgivningen. 2 : Tiden 1856-1917
numberOfPages
 • 132 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademis bibliotek
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 24, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om finska språkets ställning, skick och utveckling från slutet av vår svenska tid till år 1906

datePublished
 • 1991
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 294790
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610760
isbn
 • 951649949X
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 24, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om finska språkets ställning, skick och utveckling från slutet av vår svenska tid till år 1906
numberOfPages
 • 69 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademis bibliotek
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 25, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbrukets försöksverksamhet under 1800-talet

datePublished
 • 1992
description
 • karttoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 294642
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610761
isbn
 • 9516500994
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 25, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen om lantbrukets försöksverksamhet under 1800-talet
numberOfPages
 • 55 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Hur Finlands folk skulle läras plocka svamp under 1800-talet

datePublished
 • 1993
description
 • kuvitettu
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 351583
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000759086
isbn
 • 951650311X
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 26, Hur Finlands folk skulle läras plocka svamp under 1800-talet
 • Hur Finlands folk skulle läras plocka svamp under 1800-talet
numberOfPages
 • 24, [17] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 27, Uppgifter om åren 1851-1917 hos sällskapet gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster jämte tillägg och rättelser gällande tidigare framställningar

datePublished
 • 1994
description
 • 1. Kommuner på A-M.
 • 2. Kommuner på N-Ö.
 • Del 1: Kommuner på A-M, Del 2: Kommuner på N-Ö.
 • karttoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 377586
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005360373
 • propertyID: skl value: fx377586
isbn
 • 9516503926
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 27, Uppgifter om åren 1851-1917 hos sällskapet gjorda framställningar om belöning för lantmannaförtjänster jämte tillägg och rättelser gällande tidigare framställningar
numberOfPages
 • 2 nidettä (211 s.)
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 28, Det förlorade Karelen i sällskapets hävder

datePublished
 • 1995
description
 • karttoja
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 462007
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000819064
isbn
 • 9516506356
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 28, Det förlorade Karelen i sällskapets hävder
numberOfPages
 • 57 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 29, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen i lantbruksutbildningen fram till år 1918

datePublished
 • 1997
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 553384
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610762
isbn
 • 9516509894
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 29, Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen i lantbruksutbildningen fram till år 1918
numberOfPages
 • 80 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 30, Från ängsskötsel till vallodling

datePublished
 • 1999
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 1011106
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000610763
 • propertyID: skl value: fx1011106
isbn
 • 9521203862
isPartOf
name
 • Finska hushållningssällskapets arkiv och skrifter som källa för forskningen : 30, Från ängsskötsel till vallodling
 • Från ängsskötsel till vallodling
numberOfPages
 • 46 s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Åbo Akademi
publisher

Download this resource as RDF: