cooperation (industrial democracy)

altLabel
 • medbestämmande
 • samarbete (företagsdemokrati)
 • samverkan (företagsdemokrati)
broader
exactMatch
inScheme
modified
 • 2019-02-06
name
 • yhteistoiminta
prefLabel
 • cooperation (industrial democracy)
 • samverkan
 • yhteistoiminta
related
scopeNote
 • Används endast i samband med arbetsplats-, myndighets- och företagsdemokrati. I övriga sammanhang används begreppet <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p6334'>samarbete</a>.
 • Käsitettä käytetään vain työpaikka-, virasto- ja yritysdemokratian yhteydessä; muulloin käytä termiä <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p6334'>yhteistyö</a>.
 • Only used when referring to industrial or office democracy. Otherwise, use <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p6334'>cooperation (general)</a>.

Works about cooperation (industrial democracy)

Download this resource as RDF: