habitat

altLabel
 • elinympäristö (biologia)
 • habitaatit
 • livsmiljö (biologi)
broader
closeMatch
exactMatch
inScheme
modified
 • 2019-08-31
name
 • habitaatti
note
 • An ecological or environmental area that is inhabited by a particular species of animal, plant, or other type of organism. It is the natural environment in which an organism lives, or the physical environment that surrounds a species population.
 • Med habitat avses enstaka arters miljö, t.ex. skog, barrskog, lund, lövskog och bäck.
 • Tarkoittaa tietyn eliölajin tai siihen kuuluvan yksilön tai populaation tyypillistä elinympäristöä tai ainutkertaista esiintymispaikkaa tai -aluetta. Habitaatti luonnehditaan usein dominoivien kasvien tai paikan fysikaalisten ominaisuuksien mukaan, esim. metsä, havumetsä, lehdon lehvästö, puro jne.
prefLabel
 • habitaatti
 • habitat
 • habitat
related
source
 • Lähde: Biologian sanakirja
 • Source: Wikipedia

Works about habitat

Download this resource as RDF: