concepts of illness

altLabel
 • sjukdomsföreställningar
 • sjukdomsförklaringar
 • taudinselitykset
broader
created
 • 2016-04-11
exactMatch
hiddenLabel
 • concept of illness
 • sairauskäsitys
 • sjukdomsföreställning
 • sjukdomsförklaring
 • sjukdomsuppfattning
 • taudinselitys
inScheme
modified
 • 2017-05-10
name
 • sairauskäsitykset
prefLabel
 • concepts of illness
 • sairauskäsitykset
 • sjukdomsuppfattningar
related
singularAltLabel
 • sjukdomsföreställning
 • sjukdomsförklaring
 • taudinselitys
singularPrefLabel
 • concept of illness
 • sairauskäsitys
 • sjukdomsuppfattning

Download this resource as RDF: