forest culture

broader
exactMatch
inScheme
modified
  • 2017-12-05
name
  • metsäkulttuuri
note
  • Avser olika typer av verksamhet i anslutning till skog, från skogsekonomi och -industri till användning av skog för rekreationsändamål, samt skogens betydelse i såväl konsten som i vardagen.
  • Refers to a range of practices from silviculture to recreational use of forests, as well as the significance of forests to art and everyday life.
  • Tarkoittaa kaikkea metsään liittyvää toimintaa metsätaloudesta ja -teollisuudesta metsien virkistyskäyttöön, sekä metsien merkitystä niin taiteessa kuin arjessa.
prefLabel
  • forest culture
  • metsäkulttuuri
  • skogskultur
related

Download this resource as RDF: