forest management

altLabel
  • skogsbehandling
  • skogsåtgärder
broader
exactMatch
inScheme
modified
  • 2018-12-13
name
  • metsänkäsittely
narrower
note
  • Metsään kohdistuva toimenpide, kuten kasvatushakkuu, lannoitus, pintakasvillisuuden torjunta, maanmuokkaus, kulotus, pystykarsinta tai uudistushakkuu, jolla metsä pyritään saamaan puunkasvatuksen tai jonkin muun käyttötavan kannalta mahdollisimman edulliseen tilaan.
prefLabel
  • forest management
  • metsänkäsittely
  • skogshantering
related

Download this resource as RDF: