child welfare

broader
closeMatch
exactMatch
inScheme
modified
  • 2017-10-27
name
  • lastenhuolto
prefLabel
  • barnomsorg
  • child welfare
  • lastenhuolto
related
scopeNote
  • Avser område inom socialvård. I sammanhang som gäller vårdnadshavare av barn används begreppet <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p98'>vårdnad om barn</a>.
  • Tarkoittaa sosiaalihuollon alaa. Lapsen huoltajuutta tarkoitettaessa käytä <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p98'>lapsen huolto</a>.

Works about child welfare

Download this resource as RDF: