hydrography

broader
closeMatch
exactMatch
inScheme
modified
  • 2017-05-10
name
  • hydrografia
note
  • Kartläggning av sjöar och floder och dessas areal- och djupförhållanden; inom oceanografin kartläggning av farvatten för navigationsändamål.
prefLabel
  • hydrografi
  • hydrografia
  • hydrography
related

Download this resource as RDF: