vocational teacher education colleges

broader
exactMatch
hiddenLabel
 • ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • vocational teacher education college
 • yrkespedagogisk lärarhögskola
inScheme
modified
 • 2018-08-08
name
 • ammatilliset opettajakorkeakoulut
note
 • Begreppet används fr.o.m. 1990, tidigare användes benämningen <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p11806'>lärarinstitut för yrkesskolor</a>.
 • Concept in use from 1990 onwards. For earlier, use <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p11806'>teacher training institutes of vocational schools</a>.
 • Nimitys käytössä vuodesta 1990 lähtien, aiemmat katso <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p11806'>ammattikoulujen opettajaopistot</a>.
P60683
prefLabel
 • ammatilliset opettajakorkeakoulut
 • vocational teacher education colleges
 • yrkespedagogiska lärarhögskolor
singularPrefLabel
 • ammatillinen opettajakorkeakoulu
 • vocational teacher education college
 • yrkespedagogisk lärarhögskola

Works about vocational teacher education colleges

Download this resource as RDF: