chiefs of defence

broader
exactMatch
hiddenLabel
 • chief of defence
 • kommendör för försvarsmakten
 • puolustusvoimain komentaja
inScheme
modified
 • 2018-08-14
name
 • puolustusvoimain komentajat
note
 • Begreppet används fr.o.m. 1940, tidigare användes benämningen <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p10133'>befälhavare för krigsmakten</a>.
 • Concept in use from 1940 onwards. For earlier, see <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p10133'>commanders of military personnel</a>.
 • Nimitys on ollut käytössä vuodesta 1940 lähtien. Aiemmat katso <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p10133'>sotaväen päälliköt</a>.
P60683
partOf
prefLabel
 • chiefs of defence
 • kommendörer för försvarsmakten
 • puolustusvoimain komentajat
singularPrefLabel
 • chief of defence
 • kommendör för försvarsmakten
 • puolustusvoimain komentaja

Download this resource as RDF: