Passional postilla : thet är historia om Jesu Christi wår Herres och Frelsares pijna, dödh och begrafning, såsom hon af alla ewangelisterna vthdragen, och i sex achter fördelt är

author
contributor
inLanguage
 • la
 • sv
isPartOf
name
 • Passional postilla : thet är historia om Jesu Christi wår Herres och Frelsares pijna, dödh och begrafning, såsom hon af alla ewangelisterna vthdragen, och i sex achter fördelt är
P60049

Instances

Passional postilla : thet är historia om Jesu Christi wår Herres och Frelsares pijna, dödh och begrafning, såsom hon af alla ewangelisterna vthdragen, och i sex achter fördelt är

datePublished
 • 1661
 • åhr 1661
description
 • Arkit: a-b4, A-2X4.
 • Dedikaatio: Carl XI & Hedevig Eleonora & Per Brahe & Lars Kagg & Carl Gustaff Wrangel & Magnus Gabriel de la Gardie & Gustavus Bonde.
 • Gratulaatio: Petrus A. Bergius.
 • Lehdellä 2X4: Errata.
 • Lehdellä b4 privilegio.
 • Lehdillä 2X2-4: Register. På thet som tänckwärdigast är/ vthi Iesu Christi pijnos och begraffningz historia.
 • Nimiösivulla myös motto: Ebr. 2:14. Effter barnen hafwa kött och blodh/ är ock han thes deelachtigh worden ...
 • Sammanbd med: Labores catechetici thet är enfaldige catechismi förklaringar, uthi 28 predikningar författade, stälte och predikade uthi Maalax försambling i Öster Bothn / aff Olao Magni Arenio... Åbo : Petrus Hansson, 1659. 334 s. ; Threni thet är een klagepredikning öfwer thet högt bedröfweliga och oförmodeliga dödzfal som sigh tildrogh then 12. febr. åhr 1660 medh...Carl Gustaff, sweriges...konung / stält och predikat aff Olao Magni Arenio Wermlando. Maalaxens pastore. Åbo : Petro Hansonio, [1660]. 14 s.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 635078
 • propertyID: FI-MELINDA value: 003315544
 • propertyID: FI-MELINDA value: 004036796
 • propertyID: FI-MELINDA value: 011532634
 • propertyID: skl value: fv07034
isPartOf
name
 • Passional postilla : thet är historia om Jesu Christi wår Herres och Frelsares pijna, dödh och begrafning, såsom hon af alla ewangelisterna vthdragen, och i sex achter fördelt är
numberOfPages
 • 16 numeroimatonta sivua, 346 sivua, 6 numeroimatonta sivua
P60048
P60050
publication
 • location: Tryckt i Åbo organizer: aff Peter Hanson Acad. typ
publisher
 • aff Peter Hanson Acad. typ

Download this resource as RDF: