Genom nu ankommen skrifwelse : ... har hans excellence, general-gouverneuren ... Barclay de Tolly gifwit tilkänna, at sedan freden emellan Hans Kejserlige Majestät och Konungen af Swerige blifwit ... återstäld ... postgången til Swerige skal återställas

about
author
contributor
inLanguage
 • sv
isPartOf
name
 • Genom nu ankommen skrifwelse : ... har hans excellence, general-gouverneuren ... Barclay de Tolly gifwit tilkänna, at sedan freden emellan Hans Kejserlige Majestät och Konungen af Swerige blifwit ... återstäld ... postgången til Swerige skal återställas
 • I anledning af härads-rättens : ... beslut ... warder skomakaren Kiero ... angifne för delaktighet uti särskilte i Lappfjerds sockn af häktade bonden Michel Hautamäki föröfwade inbrotts stölder, men sig på flygten begifwit ... allmänneligen efterlyste
 • I anseende dertil : at hans excellence general gouverneuren ... Barclay de Tolly utaf flere för afgående fartyg utfärdade och til hans excellences påskrift inlämnade pass inhämtat, at en betydelig qwantite wed och wictualie wahror utskeppas
 • Sedan til hans excellence : general-gouverneuren ... Barclay de Tollys kunskap kommit, at allmänheten missförstådt hans excellences ... utfärdade befallning om spannemåls uphandlingen, på sätt, som wore alt upköp af spannemål för priwate personer ... förbuden
P60049

Instances

Genom nu ankommen skrifwelse : ... har hans excellence, general-gouverneuren ... Barclay de Tolly gifwit tilkänna, at sedan freden emellan Hans Kejserlige Majestät och Konungen af Swerige blifwit ... återstäld ... postgången til Swerige skal återställas

datePublished
 • 1809
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 605992
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005372738
 • propertyID: skl value: fv10138
isPartOf
name
 • Genom nu ankommen skrifwelse : ... har hans excellence, general-gouverneuren ... Barclay de Tolly gifwit tilkänna, at sedan freden emellan Hans Kejserlige Majestät och Konungen af Swerige blifwit ... återstäld ... postgången til Swerige skal återställas
numberOfPages
 • [?] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Vasa organizer: C. A. Londicer
publisher
 • C. A. Londicer

I anledning af härads-rättens : ... beslut ... warder skomakaren Kiero ... angifne för delaktighet uti särskilte i Lappfjerds sockn af häktade bonden Michel Hautamäki föröfwade inbrotts stölder, men sig på flygten begifwit ... allmänneligen efterlyste

datePublished
 • 1809
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 605989
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005372704
 • propertyID: skl value: fv10135
isPartOf
name
 • I anledning af härads-rättens : ... beslut ... warder skomakaren Kiero ... angifne för delaktighet uti särskilte i Lappfjerds sockn af häktade bonden Michel Hautamäki föröfwade inbrotts stölder, men sig på flygten begifwit ... allmänneligen efterlyste
numberOfPages
 • [4] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Vasa organizer: C. A. Londicer
publisher
 • C. A. Londicer

I anseende dertil : at hans excellence general gouverneuren ... Barclay de Tolly utaf flere för afgående fartyg utfärdade och til hans excellences påskrift inlämnade pass inhämtat, at en betydelig qwantite wed och wictualie wahror utskeppas

datePublished
 • 1809
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 605993
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005372742
 • propertyID: skl value: fv10139
isPartOf
name
 • I anseende dertil : at hans excellence general gouverneuren ... Barclay de Tolly utaf flere för afgående fartyg utfärdade och til hans excellences påskrift inlämnade pass inhämtat, at en betydelig qwantite wed och wictualie wahror utskeppas
numberOfPages
 • [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Vasa organizer: C. A. Londicer
publisher
 • C. A. Londicer

Sedan til hans excellence : general-gouverneuren ... Barclay de Tollys kunskap kommit, at allmänheten missförstådt hans excellences ... utfärdade befallning om spannemåls uphandlingen, på sätt, som wore alt upköp af spannemål för priwate personer ... förbuden

datePublished
 • 1809
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 605991
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005372734
 • propertyID: skl value: fv10137
isPartOf
name
 • Sedan til hans excellence : general-gouverneuren ... Barclay de Tollys kunskap kommit, at allmänheten missförstådt hans excellences ... utfärdade befallning om spannemåls uphandlingen, på sätt, som wore alt upköp af spannemål för priwate personer ... förbuden
numberOfPages
 • [2] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Vasa organizer: C. A. Londicer
publisher
 • C. A. Londicer

Download this resource as RDF: