Een christeligh vthfärds sermon. Hwar vthi korteligen vpreppas och författas menniskiones wilkor i thenna werldenne, och hwadh tröst hon hafwer aff thet ewiga liffzens tilstånd. Öfwer fordom then högwälborna frw (och numehra saligh hoos Gudh, och när oss christeligh åminnlse, och berömeligh hogkommelse) fr. Christina Catharina Steenbock, grefwinna til Wijsingsborg etc. Boren frijherre dotter aff Öresteen och Cronebäck etc. Hwilken affsomnade i Herranom på Åbo slot. Then 14. junij emellan klåckan war 12 och 1 effter middagen. 1650. Och war strax ther effter Petri & Pauli dagh, som war then 29. medh tilböreliget process och stoor solennitet, een folckrijk försambling aff åtskilleliga stånd aff samma kongliga slott vthförd til skepet, at föras öfwer hafwet, och sedan ledsagas til sin wälbestälte hwijlekammar, vthi Slotz kyrkian på Wijsingsöö. Colligerat och hållen â Jona Ben: Betulandro. W. G. con. in aula Brahëa

about
author
contributor
inLanguage
 • sv
isPartOf
name
 • Een christeligh vthfärds sermon. Hwar vthi korteligen vpreppas och författas menniskiones wilkor i thenna werldenne, och hwadh tröst hon hafwer aff thet ewiga liffzens tilstånd. Öfwer fordom then högwälborna frw (och numehra saligh hoos Gudh, och när oss christeligh åminnlse, och berömeligh hogkommelse) fr. Christina Catharina Steenbock, grefwinna til Wijsingsborg etc. Boren frijherre dotter aff Öresteen och Cronebäck etc. Hwilken affsomnade i Herranom på Åbo slot. Then 14. junij emellan klåckan war 12 och 1 effter middagen. 1650. Och war strax ther effter Petri & Pauli dagh, som war then 29. medh tilböreliget process och stoor solennitet, een folckrijk försambling aff åtskilleliga stånd aff samma kongliga slott vthförd til skepet, at föras öfwer hafwet, och sedan ledsagas til sin wälbestälte hwijlekammar, vthi Slotz kyrkian på Wijsingsöö. Colligerat och hållen â Jona Ben: Betulandro. W. G. con. in aula Brahëa
P60049

Instances

Een christeligh vthfärds sermon. Hwar vthi korteligen vpreppas och författas menniskiones wilkor i thenna werldenne, och hwadh tröst hon hafwer aff thet ewiga liffzens tilstånd. Öfwer fordom then högwälborna frw (och numehra saligh hoos Gudh, och när oss christeligh åminnlse, och berömeligh hogkommelse) fr. Christina Catharina Steenbock, grefwinna til Wijsingsborg etc. Boren frijherre dotter aff Öresteen och Cronebäck etc. Hwilken affsomnade i Herranom på Åbo slot. Then 14. junij emellan klåckan war 12 och 1 effter middagen. 1650. Och war strax ther effter Petri & Pauli dagh, som war then 29. medh tilböreliget process och stoor solennitet, een folckrijk försambling aff åtskilleliga stånd aff samma kongliga slott vthförd til skepet, at föras öfwer hafwet, och sedan ledsagas til sin wälbestälte hwijlekammar, vthi Slotz kyrkian på Wijsingsöö. Colligerat och hållen â Jona Ben: Betulandro. W. G. con. in aula Brahëa

datePublished
 • 1650
description
 • Arkit: A-F4 G2.
 • Dedikaatio: Peer Brahe, Elsa Beata Brahe.
 • Invokaatio: In nomine Jesu.
 • Motto [2]: Sap: 5. v. 16, & 17. The rättferdige skole ..
 • Motto [3]: 2. Timot. 1. v. 12. Jagh wett på hwem iagh troor, ..
 • Nimiölehti verso: [motto 1]: Psalm 12. v. 56. The som medh tårar såå, ... ; [motto 2]: Sap: 5. v. 16, & 17. The rättferdige skole ... ; [motto 3] 2. Timot. 1. v. 12. Jagh wett på hwem iagh troor, ...
 • Nimiölehti verso: Motto [1]: Psalm 12. v. 56. The som medh tårar såå, ..
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 632632
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000903929
 • propertyID: skl value: fv16054
isPartOf
name
 • Een christeligh vthfärds sermon. Hwar vthi korteligen vpreppas och författas menniskiones wilkor i thenna werldenne, och hwadh tröst hon hafwer aff thet ewiga liffzens tilstånd. Öfwer fordom then högwälborna frw (och numehra saligh hoos Gudh, och när oss christeligh åminnlse, och berömeligh hogkommelse) fr. Christina Catharina Steenbock, grefwinna til Wijsingsborg etc. Boren frijherre dotter aff Öresteen och Cronebäck etc. Hwilken affsomnade i Herranom på Åbo slot. Then 14. junij emellan klåckan war 12 och 1 effter middagen. 1650. Och war strax ther effter Petri & Pauli dagh, som war then 29. medh tilböreliget process och stoor solennitet, een folckrijk försambling aff åtskilleliga stånd aff samma kongliga slott vthförd til skepet, at föras öfwer hafwet, och sedan ledsagas til sin wälbestälte hwijlekammar, vthi Slotz kyrkian på Wijsingsöö. Colligerat och hållen â Jona Ben: Betulandro. W. G. con. in aula Brahëa
numberOfPages
 • [52] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Stockholm organizer: tryckt aff Henrich Keyser
publisher
 • tryckt aff Henrich Keyser

Download this resource as RDF: