... Hans Kongl. Maij:t : hafwer ... om förmält, huruledes ofta befunnit är, at parter, nyttia the uppå theras ansökningar erhåldne communications resolutioner och remisser, til at dermed hindra sakernas fortgång

about
author
contributor
inLanguage
 • sv
isPartOf
name
 • ... Genom nådig skrifwelse af den 18 nästledne november, hafwer hans kongl. maij:t ... förständigat, huruledes riksens ständer, ... andragit, at ehuruwäl then nya proiecterade kyrckioordningen ... icke kommit wid then nästöfwerståndne riksdag til öfwerseende at företagas
 • ... Hans Kongl. Maij:t : hafwer ... om förmält, huruledes ofta befunnit är, at parter, nyttia the uppå theras ansökningar erhåldne communications resolutioner och remisser, til at dermed hindra sakernas fortgång
 • Hans Kongl. Maij.t hafwer : ... förständigat, thet riksens ständers stora secreta deputation ... Kongl. Maij:t ... gifwit ... thet the hälsosamme stadgar ... icke warda tillbörligen handhafde ... Hans Kongl. Maij:t för got funnit hofrätten ... att anbefalla, ... at stadgar ... i acht taga
P60049

Instances

Hans Kongl. Maij.t hafwer : ... förständigat, thet riksens ständers stora secreta deputation ... Kongl. Maij:t ... gifwit ... thet the hälsosamme stadgar ... icke warda tillbörligen handhafde ... Hans Kongl. Maij:t för got funnit hofrätten ... att anbefalla, ... at stadgar ... i acht taga

datePublished
 • 1741
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
 • Painovuosi päiväyksestä.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 681531
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000925282
 • propertyID: skl value: fv05431
isPartOf
name
 • Hans Kongl. Maij.t hafwer : ... förständigat, thet riksens ständers stora secreta deputation ... Kongl. Maij:t ... gifwit ... thet the hälsosamme stadgar ... icke warda tillbörligen handhafde ... Hans Kongl. Maij:t för got funnit hofrätten ... att anbefalla, ... at stadgar ... i acht taga
numberOfPages
 • [4] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: J. Kämpe
publisher
 • J. Kämpe

... Hans Kongl. Maij:t : hafwer ... om förmält, huruledes ofta befunnit är, at parter, nyttia the uppå theras ansökningar erhåldne communications resolutioner och remisser, til at dermed hindra sakernas fortgång

datePublished
 • 1741
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
 • Painovuosi päiväyksestä.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 629947
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005374385
 • propertyID: skl value: fv18111
isPartOf
name
 • ... Hans Kongl. Maij:t : hafwer ... om förmält, huruledes ofta befunnit är, at parter, nyttia the uppå theras ansökningar erhåldne communications resolutioner och remisser, til at dermed hindra sakernas fortgång
numberOfPages
 • [3] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: J. Kämpe
publisher
 • J. Kämpe

... Genom nådig skrifwelse af den 18 nästledne november, hafwer hans kongl. maij:t ... förständigat, huruledes riksens ständer, ... andragit, at ehuruwäl then nya proiecterade kyrckioordningen ... icke kommit wid then nästöfwerståndne riksdag til öfwerseende at företagas

datePublished
 • 1741
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
 • Painaja määritetty typografian perusteella.
 • Painovuosi päiväyksestä.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 629946
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000901692
 • propertyID: skl value: fv05432
isPartOf
name
 • ... Genom nådig skrifwelse af den 18 nästledne november, hafwer hans kongl. maij:t ... förständigat, huruledes riksens ständer, ... andragit, at ehuruwäl then nya proiecterade kyrckioordningen ... icke kommit wid then nästöfwerståndne riksdag til öfwerseende at företagas
numberOfPages
 • [7] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: Merckell
publisher
 • Merckell

Download this resource as RDF: