... Det har wid sidsta : ständernes möte så wähl borgerskapet i gemeen, som ... Stockholms stads borgerskap sigh deröfwer mycket beswärat, ... at med en klar wäxel och owillkorlig obligation eller wunnen dom, man det ena åhret efter det andra skal blifwa omförd, innan man kan komma til sitt

about
contributor
inLanguage
 • sv
isPartOf
name
 • ... Det har wid sidsta : ständernes möte så wähl borgerskapet i gemeen, som ... Stockholms stads borgerskap sigh deröfwer mycket beswärat, ... at med en klar wäxel och owillkorlig obligation eller wunnen dom, man det ena åhret efter det andra skal blifwa omförd, innan man kan komma til sitt
 • ... Hoos Kongl. Maj:t gifwer : Kongl. hof-rätten ... tilkänna, huru ... Hans Kongl. Maij:t ... för godt funnit och anbefalt, dhet borde magistraterne ... och häradshöfdingarne ... til Kongl. hof-rätten insända alla dhe inteckningar och upbudh, som ... hwad rådstugu rätterne angår, och öfwerståndne tinget ... kunde wara giorde och förelupne
P60049

Instances

... Hoos Kongl. Maj:t gifwer : Kongl. hof-rätten ... tilkänna, huru ... Hans Kongl. Maij:t ... för godt funnit och anbefalt, dhet borde magistraterne ... och häradshöfdingarne ... til Kongl. hof-rätten insända alla dhe inteckningar och upbudh, som ... hwad rådstugu rätterne angår, och öfwerståndne tinget ... kunde wara giorde och förelupne

datePublished
 • 1712
description
 • Hovioikeuden kiertokirjeen liite. Päiväys: Tukholma 6.2.1712.
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
 • Painovuosi päiväyksestä.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 629866
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005374365
 • propertyID: skl value: fv20850
isPartOf
name
 • ... Hoos Kongl. Maj:t gifwer : Kongl. hof-rätten ... tilkänna, huru ... Hans Kongl. Maij:t ... för godt funnit och anbefalt, dhet borde magistraterne ... och häradshöfdingarne ... til Kongl. hof-rätten insända alla dhe inteckningar och upbudh, som ... hwad rådstugu rätterne angår, och öfwerståndne tinget ... kunde wara giorde och förelupne
numberOfPages
 • [4] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: A. Björkman
publisher
 • A. Björkman

... Det har wid sidsta : ständernes möte så wähl borgerskapet i gemeen, som ... Stockholms stads borgerskap sigh deröfwer mycket beswärat, ... at med en klar wäxel och owillkorlig obligation eller wunnen dom, man det ena åhret efter det andra skal blifwa omförd, innan man kan komma til sitt

datePublished
 • 1712
description
 • Hovioikeuden kiertokirjeen liite. Päiväys: Tukholma 4.1.1712.
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
 • Painovuosi päiväyksestä.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 629867
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000901627
 • propertyID: skl value: fv20852
isPartOf
name
 • ... Det har wid sidsta : ständernes möte så wähl borgerskapet i gemeen, som ... Stockholms stads borgerskap sigh deröfwer mycket beswärat, ... at med en klar wäxel och owillkorlig obligation eller wunnen dom, man det ena åhret efter det andra skal blifwa omförd, innan man kan komma til sitt
numberOfPages
 • [3] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: A. Björkman
publisher
 • A. Björkman

Download this resource as RDF: