Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman i London, herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 9 nästkommande april, ... skall utdelas

about
contributor
inLanguage
 • sv
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka efter afledne handelsman i London herr Johan Spiekers förordnande, de nu uphandlade femtio tunnor råg, blifwit tildelte
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka til följe af framledne handelsman i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 15:de i denne månad, ... skall utdelas
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman i London herr Johan Spiekers förordnande et förråd af råg den 31 i denne månad, ... skall utdelas
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman i London, herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 9 nästkommande april, ... skall utdelas
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman i London, Jon Spiekers förordnande, et förråd af femtjo [sic] tunnor råg, ... den 23 nästkommande april, ... skall utdelas
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman[n]en i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 13 i nästa april månad, ... skal utdelas
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 13. i denne april månad, ... skall utdelas
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 26 i denne april månad, ... skal utdelas
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 27 i denne månad, ... skall utdelas
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 31 i denne månad, ... skall utdelas
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London, John Spiekers förordnande, et förråd af ... råg, ... den 22 i denne månad, ... skall utdelas
P60049

Instances

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka efter afledne handelsman i London herr Johan Spiekers förordnande, de nu uphandlade femtio tunnor råg, blifwit tildelte

datePublished
 • 1783
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600438
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000886197
 • propertyID: skl value: fv14468
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka efter afledne handelsman i London herr Johan Spiekers förordnande, de nu uphandlade femtio tunnor råg, blifwit tildelte
numberOfPages
 • [8] s. (s. [8] tyhjä)
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 26 i denne april månad, ... skal utdelas

datePublished
 • 1785
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600439
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000886198
 • propertyID: skl value: fv14469
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 26 i denne april månad, ... skal utdelas
numberOfPages
 • [4] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 13. i denne april månad, ... skall utdelas

datePublished
 • 1786
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600440
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000886199
 • propertyID: skl value: fv14470
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 13. i denne april månad, ... skall utdelas
numberOfPages
 • [4] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman[n]en i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 13 i nästa april månad, ... skal utdelas

datePublished
 • 1787
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600441
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000886200
 • propertyID: skl value: fv14471
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman[n]en i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 13 i nästa april månad, ... skal utdelas
numberOfPages
 • [4] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 27 i denne månad, ... skall utdelas

datePublished
 • 1788
description
 • Arkit: )(4.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600442
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000886201
 • propertyID: skl value: fv14472
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 27 i denne månad, ... skall utdelas
numberOfPages
 • [8] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman i London herr Johan Spiekers förordnande et förråd af råg den 31 i denne månad, ... skall utdelas

datePublished
 • 1789
description
 • Arkit: )(4.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600443
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000886202
 • propertyID: skl value: fv14473
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman i London herr Johan Spiekers förordnande et förråd af råg den 31 i denne månad, ... skall utdelas
numberOfPages
 • [8] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman i London, herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 9 nästkommande april, ... skall utdelas

datePublished
 • 1790
description
 • )(4.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600444
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000886203
 • propertyID: skl value: fv14474
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman i London, herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 9 nästkommande april, ... skall utdelas
numberOfPages
 • [8] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka til följe af framledne handelsman i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 15:de i denne månad, ... skall utdelas

datePublished
 • 1796
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600445
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000886204
 • propertyID: skl value: fv14475
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka til följe af framledne handelsman i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 15:de i denne månad, ... skall utdelas
numberOfPages
 • [8] s. (s. [8] tyhjä)
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 31 i denne månad, ... skall utdelas

datePublished
 • 1797
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600446
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000886205
 • propertyID: skl value: fv14476
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London herr Johan Spiekers förordnande, et förråd af råg den 31 i denne månad, ... skall utdelas
numberOfPages
 • [8] s. (s. [8] tyhjä)
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman i London, Jon Spiekers förordnande, et förråd af femtjo [sic] tunnor råg, ... den 23 nästkommande april, ... skall utdelas

datePublished
 • 1804
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600437
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000886196
 • propertyID: skl value: fv14467
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsman i London, Jon Spiekers förordnande, et förråd af femtjo [sic] tunnor råg, ... den 23 nästkommande april, ... skall utdelas
numberOfPages
 • [8] s. (s. [8] tyhjä)
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London, John Spiekers förordnande, et förråd af ... råg, ... den 22 i denne månad, ... skall utdelas

datePublished
 • 1807
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 600449
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005371583
 • propertyID: skl value: fv14479
isPartOf
name
 • Förtekning å de af stadens fattige inwånare : åt hwilka, til följe af framledne handelsmannen i London, John Spiekers förordnande, et förråd af ... råg, ... den 22 i denne månad, ... skall utdelas
numberOfPages
 • [6] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Kustannuspaikka tuntematon organizer: kustantaja tuntematon
publisher
 • kustantaja tuntematon

Download this resource as RDF: