Stora Enso (yhtiö)

altLabel
 • Stora Enso Oyj
created
 • 2000-01-25
inScheme
modified
 • 2019-07-31T10:43:37
name
 • Stora Enso (yhtiö)
P50022
 • metsäteollisuus
P50023
 • fin
P50025
 • Stora Enso Oyj
P50031
 • Helsinki, Suomi
P50035
 • Stora Enso syntyi vuonna 1998, kun suomalainen Enso Oyj ja ruotsalainen Stora Kopparbergs Bergslags Aktiebolag (STORA) fuusioituivat.
P50041
 • Stora Enso (yhtiö)
P50218
P50237
prefLabel
 • Stora Enso (yhtiö)
source
 • Wikipedia, katsottu 1.8.2019 https://fi.wikipedia.org/wiki/Stora_Enso

Download this resource as RDF: