historism

broader
exactMatch
inScheme
modified
  • 2017-05-10
note
  • Historisk-filosofisk ståndpunkt som betecknar alla kulturyttringar som produkter av den historiska utvecklingen och alltså förnekar dess beroende av tidlöst giltiga normer. (NE)
  • Historismi on näkemys, jonka mukaan historian kulkua eivät ohjaa mitkään ikuiset lait tai historian "lopussa" toteutuva päämäärä, vaan kutakin aikakautta määräävät sen oma luonne ja sen omat sisäiset lainalaisuudet
prefLabel
  • historism
  • historism
  • historismi
related
source
  • Lähde: Spectrum tietokeskus

Download this resource as RDF: