objects

altLabel
 • bestående
exactMatch
hiddenLabel
 • entitet
 • object
 • olio
inScheme
modified
 • 2018-08-30
narrower
note
 • Existerande sammanhängande helhet. Entiteter har oftast förhållandevis tydliga spatiala, men otydliga temporala gränser. Entiteter existerar i sin helhet vid en viss tidpunkt. Vanligen kan inte flera konkreta entiteter existera samtidigt på samma plats. Entiteter är delaktiga i händelser och handling.
 • Objects are entities that exist in full and usually have fairly definite spatial but indefinite temporal limits. Objects are wholly present at any time they are present. Several concrete objects cannot be simultaneously present at a given spatial point. Objects participate in events and action.
 • Olemassa oleva yhtenäinen kokonaisuus. Olioilla on useimmiten suhteellisen selvät spatiaaliset, mutta epäselvät temporaaliset rajat. Oliot ovat olemassa tiettynä ajanhetkenä kokonaisuudessaan. Useampi konkreettinen olio ei voi yleensä olla samaan aikaan samassa paikassa. Oliot osallistuvat tapahtumiin ja toimintaan.
prefLabel
 • entiteter
 • objects
 • oliot
singularPrefLabel
 • entitet
 • object
 • olio
topConceptOf

Download this resource as RDF: