water and environmental administration

broader
exactMatch
inScheme
modified
  • 2018-08-29
note
  • Begreppet användes 1986-1995. Före det användes begreppet <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p19381'>vattenförvaltning</a>. Vatten- och miljöförvaltning uppgick i miljöförvaltning och jord- och skogsbruksförvaltning 1995.
  • Concept in use between 1986 and 1995. For earlier, see <a href='http://www.yso.fi/onto/yso/p19381'>water administration</a>.
  • Nimitys käytössä v. 1986-1995. Vesi- ja ympäristöhallinnon edeltäjä oli vesihallinto (1970-1986). Vesi- ja ympäristöhallinto sulautui ympäristöhallintoon ja maa- ja metsätaloushallintoon vuonna 1995, jolloin vesi- ja ympäristähallitus lakkautettiin ja sen tehtävät siirrettiin suurimmaksi osaksi Suomen ympäristökeskukselle
prefLabel
  • vatten- och miljöförvaltning
  • vesi- ja ympäristöhallinto
  • water and environmental administration
related

Works about water and environmental administration

Download this resource as RDF: