primary health care

altLabel
 • bashälsovård
 • grundhälsovård
 • grundläggande hälso- och sjukvård
 • primärhälsovård
broader
closeMatch
exactMatch
inScheme
modified
 • 2017-05-10
name
 • perusterveydenhuolto
note
 • Avser hälso- och sjukvårdens centrala funktioner, som är tillgängliga för alla och utgör kärnan i landets hälsovårdssystem.
 • Tarkoittaa terveydenhuollon keskeisiä toimintoja, jotka ovat yleisesti kaikkien saatavilla ja muodostavat maan terveysjärjestelmän ytimen
prefLabel
 • perusterveydenhuolto
 • primary health care
 • primärvård
source
 • Lähde: Lääketieteen termit

Works about primary health care

Download this resource as RDF: