landscaping sector

altLabel
  • grönbranschen
  • grönområdesbranschen
broader
exactMatch
inScheme
modified
  • 2017-09-23
name
  • viherala
note
  • Till gröna sektorn hör planering, byggande och underhåll av grönområden samt produktion, handel och administration av material inom branschen samt utbildning, information och forskning.
  • Viheralaan kuuluvat viheralueiden suunnittelu, rakentaminen, ylläpito sekä niitä palveleva materiaalien tuotanto, kauppa, hallinto sekä alan koulutus, neuvonta ja tutkimus
prefLabel
  • gröna sektorn
  • landscaping sector
  • viherala
source
  • Lähde: Pehkonen, P. & Jansson, J. Viheralan tutkimus- ja kehittämistyö (1996)

Works about landscaping sector

Download this resource as RDF: