Som Kongl. Maj:ts : ... krigs-collegium ... gifwit mig tilkänna, det til följe af Kongl. Maj:ts ... förordnande femtonhundrade man, hälften af Åbo- och andra hälften af Björneborgs läns infanterie-regemente, kommer ... at afgå til fästnings-byggnaden å Sveaborg

about
author
contributor
inLanguage
 • sv
isPartOf
name
 • Kongl. Maj:t har uti ... skrifwelse : ... förständigat, det hos Kongl. Maj:t ... föreställning blifwit gjord, om icke hela kongl. lif-dragone regementet kunde komma wid Åbo at sammandragas til möteshållande
 • Kongl. Maj:t och riksens : ... commerce-collegium hafwer ... tilsändt mig hos följande beskrifning, med huru ringa möda och kostnad björk-bark kan samlas och tilredas
 • Som Kongl. Maj:ts : ... krigs-collegium ... gifwit mig tilkänna, det til följe af Kongl. Maj:ts ... förordnande femtonhundrade man, hälften af Åbo- och andra hälften af Björneborgs läns infanterie-regemente, kommer ... at afgå til fästnings-byggnaden å Sveaborg
 • Uti skrifwelse af den 17 : ... hafwer Kongl. Maj:ts ... kammar-collegium mig förständigat, det confiscerade brännewins tilredningar efter förra författningarne ... må under behörig bewakning afbrännas
P60049

Instances

Kongl. Maj:t har uti ... skrifwelse : ... förständigat, det hos Kongl. Maj:t ... föreställning blifwit gjord, om icke hela kongl. lif-dragone regementet kunde komma wid Åbo at sammandragas til möteshållande

datePublished
 • 1774
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 624044
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005374098
 • propertyID: skl value: fv04436
isPartOf
name
 • Kongl. Maj:t har uti ... skrifwelse : ... förständigat, det hos Kongl. Maj:t ... föreställning blifwit gjord, om icke hela kongl. lif-dragone regementet kunde komma wid Åbo at sammandragas til möteshållande
numberOfPages
 • [2] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: J. C. Frenckell
publisher
 • J. C. Frenckell

Kongl. Maj:t och riksens : ... commerce-collegium hafwer ... tilsändt mig hos följande beskrifning, med huru ringa möda och kostnad björk-bark kan samlas och tilredas

datePublished
 • 1774
description
 • Ei verrattu julkaisuun.
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 604675
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005374096
 • propertyID: skl value: fv18092
isPartOf
name
 • Kongl. Maj:t och riksens : ... commerce-collegium hafwer ... tilsändt mig hos följande beskrifning, med huru ringa möda och kostnad björk-bark kan samlas och tilredas
numberOfPages
 • [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: J. C. Frenckell
publisher
 • J. C. Frenckell

Som Kongl. Maj:ts : ... krigs-collegium ... gifwit mig tilkänna, det til följe af Kongl. Maj:ts ... förordnande femtonhundrade man, hälften af Åbo- och andra hälften af Björneborgs läns infanterie-regemente, kommer ... at afgå til fästnings-byggnaden å Sveaborg

datePublished
 • 1774
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 624045
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005374100
 • propertyID: skl value: fv04437
isPartOf
name
 • Som Kongl. Maj:ts : ... krigs-collegium ... gifwit mig tilkänna, det til följe af Kongl. Maj:ts ... förordnande femtonhundrade man, hälften af Åbo- och andra hälften af Björneborgs läns infanterie-regemente, kommer ... at afgå til fästnings-byggnaden å Sveaborg
numberOfPages
 • [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: J. C. Frenckell
publisher
 • J. C. Frenckell

Uti skrifwelse af den 17 : ... hafwer Kongl. Maj:ts ... kammar-collegium mig förständigat, det confiscerade brännewins tilredningar efter förra författningarne ... må under behörig bewakning afbrännas

datePublished
 • 1774
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 624046
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005374108
 • propertyID: skl value: fv04438
isPartOf
name
 • Uti skrifwelse af den 17 : ... hafwer Kongl. Maj:ts ... kammar-collegium mig förständigat, det confiscerade brännewins tilredningar efter förra författningarne ... må under behörig bewakning afbrännas
numberOfPages
 • [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Åbo organizer: J. C. Frenckell
publisher
 • J. C. Frenckell

Download this resource as RDF: