Uti skrifwelse af d. 24 : ... Octob. har Kongl. Maj:t ... förständigadt, det Kongl. Maj:t ... fått anledning befara, at hwad Kongl. Maj:t i afseende på personelle ... tids spanmåls förläningars indragning wid timande ledigheter i preste ståndet

about
author
contributor
inLanguage
 • sv
isPartOf
name
 • Emedan de af allmogen : hwilka om resepass ... sig hos mig ... anmält, hwarken warit försedde med .... krono qwittenceböcker ... finner jag ... nödigt ... förständiga at ej ... må sig anmäla, som icke kunna upte bewis öfwer krono utskyldernes ... betalning
 • I anledning af wederbörlig begäran : warder afwikne handels betjenten Anders Strandberg från Upsala, hwilken skal wara så gäldbunden, at hans egendom icke förslår til borgenärernes förnöjande ... allmänneligen efterlyst
 • Som magistraten här i staden anmält : at brist yppats på ... behofwer af ull wid den härstädes påbörjade arbets inrättningen ... warda ... inwånare ... anmante ... at til befordran af omnämde goda ändamål, emot contant betalning ... aflämna ... ull
 • Til underrättelse warder : ... kungjordt, det ... kongl. direction öfwer allmänna brandförsäkrings fonden ... öfwersändt den berättelse, som ... rewisorer författadt om beloppet af den öfwer 1789 års räkenskaper
 • Uppå ... förfrågan : af Kongl. Maj:ts befallningshafwande ... angående hwad proportion ... skal tilläggas förmedlade, wid skeende wäga delningar, har Kongl. Maj:t ... förklarat, at ... på allmogens ... beswär ålägger ... swara för sine förra wägstycken
 • Uti skrifwelse af d. 24 : ... Octob. har Kongl. Maj:t ... förständigadt, det Kongl. Maj:t ... fått anledning befara, at hwad Kongl. Maj:t i afseende på personelle ... tids spanmåls förläningars indragning wid timande ledigheter i preste ståndet
P60049

Instances

Som magistraten här i staden anmält : at brist yppats på ... behofwer af ull wid den härstädes påbörjade arbets inrättningen ... warda ... inwånare ... anmante ... at til befordran af omnämde goda ändamål, emot contant betalning ... aflämna ... ull

datePublished
 • 1790
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 606684
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000890960
 • propertyID: skl value: fv08547
isPartOf
name
 • Som magistraten här i staden anmält : at brist yppats på ... behofwer af ull wid den härstädes påbörjade arbets inrättningen ... warda ... inwånare ... anmante ... at til befordran af omnämde goda ändamål, emot contant betalning ... aflämna ... ull
numberOfPages
 • [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Vasa organizer: G. W. Londicer
publisher
 • G. W. Londicer

Til underrättelse warder : ... kungjordt, det ... kongl. direction öfwer allmänna brandförsäkrings fonden ... öfwersändt den berättelse, som ... rewisorer författadt om beloppet af den öfwer 1789 års räkenskaper

datePublished
 • 1790
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 606685
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000890961
 • propertyID: skl value: fv08548
isPartOf
name
 • Til underrättelse warder : ... kungjordt, det ... kongl. direction öfwer allmänna brandförsäkrings fonden ... öfwersändt den berättelse, som ... rewisorer författadt om beloppet af den öfwer 1789 års räkenskaper
numberOfPages
 • [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Vasa organizer: G. W. Londicer
publisher
 • G. W. Londicer

Emedan de af allmogen : hwilka om resepass ... sig hos mig ... anmält, hwarken warit försedde med .... krono qwittenceböcker ... finner jag ... nödigt ... förständiga at ej ... må sig anmäla, som icke kunna upte bewis öfwer krono utskyldernes ... betalning

datePublished
 • 1790
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 606682
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000890959
 • propertyID: skl value: fv08545
isPartOf
name
 • Emedan de af allmogen : hwilka om resepass ... sig hos mig ... anmält, hwarken warit försedde med .... krono qwittenceböcker ... finner jag ... nödigt ... förständiga at ej ... må sig anmäla, som icke kunna upte bewis öfwer krono utskyldernes ... betalning
numberOfPages
 • [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Vasa organizer: G. W. Londicer
publisher
 • G. W. Londicer

Uppå ... förfrågan : af Kongl. Maj:ts befallningshafwande ... angående hwad proportion ... skal tilläggas förmedlade, wid skeende wäga delningar, har Kongl. Maj:t ... förklarat, at ... på allmogens ... beswär ålägger ... swara för sine förra wägstycken

datePublished
 • 1790
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 606686
 • propertyID: FI-MELINDA value: 000890962
 • propertyID: skl value: fv08549
isPartOf
name
 • Uppå ... förfrågan : af Kongl. Maj:ts befallningshafwande ... angående hwad proportion ... skal tilläggas förmedlade, wid skeende wäga delningar, har Kongl. Maj:t ... förklarat, at ... på allmogens ... beswär ålägger ... swara för sine förra wägstycken
numberOfPages
 • [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Vasa organizer: G. W. Londicer
publisher
 • G. W. Londicer

I anledning af wederbörlig begäran : warder afwikne handels betjenten Anders Strandberg från Upsala, hwilken skal wara så gäldbunden, at hans egendom icke förslår til borgenärernes förnöjande ... allmänneligen efterlyst

datePublished
 • 1790
description
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 606683
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005373157
 • propertyID: skl value: fv08546
isPartOf
name
 • I anledning af wederbörlig begäran : warder afwikne handels betjenten Anders Strandberg från Upsala, hwilken skal wara så gäldbunden, at hans egendom icke förslår til borgenärernes förnöjande ... allmänneligen efterlyst
numberOfPages
 • [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Vasa organizer: G. W. Londicer
publisher
 • G. W. Londicer

Uti skrifwelse af d. 24 : ... Octob. har Kongl. Maj:t ... förständigadt, det Kongl. Maj:t ... fått anledning befara, at hwad Kongl. Maj:t i afseende på personelle ... tids spanmåls förläningars indragning wid timande ledigheter i preste ståndet

datePublished
 • 1790
description
 • Ei verrattu julkaisuun.
 • Nimeke tekstin alkusanoista.
identifier
 • propertyID: FI-FENNI value: 604600
 • propertyID: FI-MELINDA value: 005372790
 • propertyID: skl value: fv08550
isPartOf
name
 • Uti skrifwelse af d. 24 : ... Octob. har Kongl. Maj:t ... förständigadt, det Kongl. Maj:t ... fått anledning befara, at hwad Kongl. Maj:t i afseende på personelle ... tids spanmåls förläningars indragning wid timande ledigheter i preste ståndet
numberOfPages
 • [1] s.
P60048
P60050
publication
 • location: Vasa organizer: G. W. Londicer
publisher
 • G. W. Londicer

Download this resource as RDF: