Museiverket. Byggnadshistoriska avdelningen

contributor
hasPart